top of page

Hoe hoog is de fijnstof concentratie bij u op het werk?

Bijgewerkt op: 7 mrt.

Drie jaar geleden is de nieuwe EU-richtlijn luchtkwaliteit aangescherpt. De toen nieuwe richtlijn is een samenvatting van de bestaande Europese luchtkwaliteitsregelgeving met onder andere grenswaarden voor fijn stof (PM10). Daarnaast legt de richtlijn nieuwe normen vast voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5). Fijnstof is, zo is de conclusie van vele onderzoeken, gevaarlijk voor de mens en daarmee voor u. Helaas is zo dat de richtlijnen en daaruit voortvloeiende regelgeving enkel van toepassing zijn voor de buitenlucht. Voor wat betreft de binnenlucht (idd de lucht waarin u werkt) bestaan er geen fijnstofregels waar werkgevers zich aan moeten houden. Toch vreemd wanneer we zien hoeveel aandacht er is voor de fijnstof concentraties in de buitenlucht. Vandaar dat we de vraag stellen; Hoe hoog is de fijnstof concentratie bij u op het werk?


De effecten van een te hoge concentratie fijnstof (PM2,5) visueel inzichtelijk gemaakt.
Gevolgen van een te hoge fijnstof concentratie op het werk

Blootstelling

Blootstelling aan fijn stof kan op twee manieren gezondheidseffecten veroorzaken. Na een kortdurende blootstelling aan hoge concentraties kunnen acute effecten optreden zoals hoesten, benauwdheid en verergering van luchtwegklachten. Gezondheidseffecten van fijn stof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Wanneer risicoschattingen worden gemaakt met behulp van toonaangevende Amerikaanse studies, blijkt de omvang deze effecten groter te zijn dan de effecten geassocieerd kortdurende blootstelling aan hoge concentraties.

Hoe groot is fijnstof?
Hoe groot is fijnstof?

Wat is PM2,5?

PM of particulate matter is de term voor deeltjes in de lucht. PM is een verzamelbegrip. Het bestaat uit een scala van stoffen die op verschillende wijze in de buitenlucht terechtkomen. Veel antropogene en natuurlijke bronnen stoten rechtstreeks PM uit. Industriële processen en allerlei soorten van verbrandingsprocessen, in gemotoriseerde voertuigen, energiecentrales en bij houtverbranding zijn belangrijke antropogene bronnen van PM. Ook worden deeltjes chemisch gevormd uit gassen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), ammoniak (NH3) en vluchtige organische verbindingen. Ook kunnen deeltjes groeien door condensatie van gassen. PM10 en PM2,5 zijn een goede benadering voor deeltjes met een diameter kleiner dan 10 respectievelijk 2,5 micrometer. PM2,5 is de fijnere fractie van PM10. PM10 bevat naast PM2,5 ook een grove fractie. Dit zijn de deeltjes die groter dan 2,5 en kleiner dan 10 µm. De grove fractie bestaat hoofdzakelijk uit deeltjes die op een mechanische wijze in de lucht zijn gekomen.


industriële luchtreinigers

Nieuwe inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven aan dat PM2,5 schadelijker is voor de mens dan PM10. De oorzaak hiervan is onder andere dat PM2,5 dieper in de longen doordringt (WHO, 2006; Brunekreef and Forsberg, 2005).

Wat zijn de normen voor PM2,5?

De 2020 richtlijn luchtkwaliteit bevat grens- en richtwaarden voor PM2,5. De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie is 20 µg/m3. Het doel van de nieuwe aanscherping is om de blootstelling van mensen aan fijn stof grootschalig nog verder terug te dringen.

Metingen van de binnenlucht

Metingen op vele binnen locaties wijzen uit dat het met de binnenlucht vaak zeer slecht gesteld is. Niet alleen binnen de industrie maar ook binnen de logistiek, voedselproductie, bouw en meer. De metingen laten zien dat de waarden tijdens werkuren in panden oplopen naar waarden ruim boven de grenswaarden zoals de overheid deze stelt voor de buitenlucht. Werknemers worden vaak blootgesteld aan een luchtkwaliteit welke buiten streng "verboden" is en waar binnen Europa duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

Maar hoe hoog is de fijnstof concentratie bij u op het werk?

CleanAirNederland.com wil u graag helpen bij het inzichtelijk maken van de fijnstofbelasting binnen uw bedrijf. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@cleanairnederland.com of bel met 0416-229028


Download hier onze checklist:


Logo Clean Air Nederland

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page