top of page

Vervuilde lucht op de werkplek maakt coronavirus dodelijker

Bijgewerkt op: 6 apr. 2023

Mensen die op plaatsen werken en wonen waar veel luchtvervuiling heerst, hebben naar onderzoek van de Europese Public Health Alliance (EPHA) en Harvard minder kans om een coronabesmetting te overleven. Een slechte luchtkwaliteit op het werk kan onder meer hoge bloeddruk (hypertensie), diabetes en luchtwegaandoeningen veroorzaken. Deze aandoeningen worden door artsen nu ook gekoppeld aan hogere sterftecijfers door toedoen van Covid-19. Een studie door de gezag hebbende Harvard-universiteit bevestigt wat zich ook in andere landen al aftekende: wie in gebieden met hogere luchtvervuiling woont, loopt een veel hogere kans om te sterven aan covid-19. In Italië werd die trend al eerder vastgesteld: in het noorden van het land, waar de luchtvervuiling groter is, is het aantal doden door Corona hoger dan in de rest van Italië.

1 microgram

De studie analyseert de sterfgevallen door covid-19 in de VS tot 4 april onder de Amerikaanse bevolking. Deze cijfers werden vergeleken met gegevens over de vervuiling met fijnstof in de districten. In het onderzoek hielden de wetenschappers daarbij ook rekening met andere factoren zoals armoede, obesitas, rookgedrag en het aantal ziekenhuisbedden en andere maatregelen in de strijd tegen de gevolgen van deze pandemie. De onderzoekers ontdekten dat een verhoging van amper 1 microgram fijnstof per kubieke meter leidt tot stijging met 15 procent in de mortaliteit, en dat met 95 procent zekerheid. “Een kleine toename van de blootstelling aan luchtvervuiling leidt dus tot een sterke toename van de mortaliteit voor covid-19, en die link is twintig keer sterker dan die tussen luchtvervuiling en algemene mortaliteit.”

Luchtvervuiling is de grootste milieu-uitdaging in Europa.

Op korte termijn is de studie een waarschuwing. Op langere termijn vormt de studie volgens de wetenschappers een extra argument in de strijd tegen luchtvervuiling. Een eerder onderzoek uit 2003 gehouden onder slachtoffers van het SARS-coronavirus wees ook al uit dat patiënten in regio's met matige luchtverontreiniging 84 procent meer kans hadden om te overlijden dan mensen in regio's met lage luchtverontreiniging. Patiënten met chronische long- en hartaandoeningen zijn minder goed in staat longinfecties te bestrijden en hebben daarom meer kans om te overlijden. Dit is waarschijnlijk ook het geval voor Covid-19. Luchtvervuiling is de grootste milieu-uitdaging in Europa. Het probleem is het grootste in de steden waar de fijnstofgehaltes het hoogst zijn, zegt het Europese Milieuagentschap (EEA).Binnen veel fabriekspanden en ook logistieke centra is de luchtkwaliteit vaak slecht tot zeer slecht

“Een hotspot van luchtvervuiling is Noord-Italië, het centrum van de corona-uitbraak in Europa”, stelt het bericht van de EPHA. Ook in Wuhan, waar de pandemie begon, en in andere delen van China is de luchtkwaliteit slecht. En in Nederland is Noord Brabant een regio met problemen rond de luchtkwaliteit. Maar binnen veel fabriekspanden en ook logistieke centra is de luchtkwaliteit vaak slecht tot zeer slecht door rondzwevend fijnstof. Soms is de luchtkwaliteit binnen panden vele malen slechter dan wettelijk voor de buitenlucht is toegestaan. Het is nu zaak dat regeringen maar ook bedrijven de chronische luchtverontreiniging aanpakken, maar vaak wordt aan de economie voorrang gegeven boven gezondheid. Als deze crisis voorbij is, moeten beleidsmakers als ook leidinggevenden en aandeelhouders de maatregelen versnellen en de luchtvervuiling buiten maar zeker ook binnen aanpakken. De wetenschap vertelt ons dat epidemieën zoals Covid-19 steeds vaker zullen voorkomen. Schone lucht is dus een basisinvestering in een gezondere toekomst.”

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page