top of page

Een geautomatiseerd magazijn schoon houden.. Hoe doe je dat?

Bijgewerkt op: 8 nov. 2023

Een vuile, niet opgeruimde werkplek verhoogt het risico op ongevallen en andere bedrijfsrisico's. (Deels) geautomatiseerde opslagvoorzieningen vormen daar geen uitzondering op. Het schoon houden van een magazijn (ook een vol robotisering) is uiterst belangrijk, om de opgeslagen goederen, de automatiseringen en de magazijnmedewerkers te beschermen. Om je een beetje te helpen geven we een overzicht van de belangrijkste zaken die in een magazijn in goede staat moeten worden gehouden en volgen enkele belangrijke tips die kunnen helpen bij de organisatie.

een geautomatiseerd magazijn schoon houden
Referentie: Alligo

Een magazijn schoon houden: de 5S-methode

De 5S-methode is een oude Japanse techniek van orde en netheid, waarbij elke stap in die taal met een «S» begint. Een methode welke ook in een modern magazijn nog steeds werkt. Hieronder volgen de «best practices» die daarin worden omschreven:


1. Seiri = Sorteren:

Magazijnruimte is in de regel een beperkt en zeer kostbaar goed: de eerste stap bestaat dan ook uit het verwijderen van overbodige zaken op de werkvloer, het toekennen van prioriteiten aan voorwerpen en voorzieningen die vaak worden gebruikt en het bepalen van de werkelijk benodigde hoeveelheden. Zo zijn er strategieën om verpakkingsmiddelen in een distributiecentrum te optimaliseren, zodat deze zich niet op willekeurige plekken in het magazijn bevinden en naar behoren worden opgeslagen.


2. Seiton = Schikken:

Net als bij het voorraadbeheer, geldt bij het toewijzen van opslaglocaties voor goederen, gereedschappen en materialen die in het magazijn gebruikt worden, de regel: «een plek voor alles en alles op zijn plek«. Je voorziet werkzones van de nodige middelen om goederen gemakkelijk op te bergen en terug te vinden.


3. Seiso = Schoonmaken:

Het schoonmaken van een magazijn moet taken omvatten die met regelmaat terugkeren en frequent worden uitgevoerd, het moet eveneens deel uitmaken van het algemene schoonmaakplan voor de installatie. De magazijnmedewerkers moeten hun eigen werkzone goed onderhouden. Sommige zaken kunnen echter ook centraal uit handen genomen worden. Denk daarbij aan het reinigen van vloeren met behulp van schrobmachines of het ontstoffen van lucht met behulp van luchtreinigers. Want tijdens alle logistieke processen komt veel stof vrij.

4. Seiketsu = Standaardiseren door middel van bewegwijzering:

De organisatie van een magazijn hangt af van de inrichting ervan. Het is dan ook van essentieel belang doeltreffende markeringen en waarschuwingsborden te gebruiken voor de distributie van goederen en ervoor te zorgen dat heftrucks en andere interne transportmiddelen goed kunnen rondrijden. De identificatie van de verschillende zones van het magazijn maakt de afbakening van werkplekken, gangpaden met verkeer en opslagzones mogelijk maar even zo veiliger.


5. Shitsuke = Standhouden:

deze laatste "S" waarborgt de continuïteit van de voorgaande fases en is van toepassing op al het logistieke personeel. Het uiteindelijke doel van deze methode is om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de ordelijkheid en industriële netheid van het magazijn. Want alleen zo hou je je magazijn schoon.


Waar dien je op te letten bij het schoonmaken van een magazijn?

Hoe "schoon een magazijn moet zijn" hangt volledig af van de soort goederen die er worden opgeslagen. Bij distributiecentra voor gevaarlijke stoffen of bij warehouses voor farmaceutische artikelen en voedingsmiddelen bijvoorbeeld, moet het schoonmaken van het magazijn grondig worden uitgevoerd. In een dergelijke context huren ondernemingen vaak gespecialiseerde bedrijven in om de installaties te reinigen.


Elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het schoon houden van een geautomatiseerd magazijn:

Reiniging van magazijnvloeren:

de industriële vloer is één van de plaatsen waar zich het meeste vuil (veelal stof afkomstig van papier, karton, hout en vloer) ophoopt als gevolg van het verkeer van heftrucks, interne transportmiddelen en logistiek personeel. Aangezien het om grote oppervlakken gaat, wordt de reiniging meestal uitgevoerd met schrobmachines die zijn uitgerust met veeg- en schrobwalsen die door een medewerker worden bediend. Liefst gebruik je daarbij een reinigingsmiddel met stofbinding. Niet alleen wordt de vloer daarbij goed gereinigd maar zorgt de stofbinding er tevens voor dat het stof niet opgeworpen wordt in de lucht wanneer er overheen gereden wordt. In het geval van moeilijk bereikbare hoeken moet het schoonmaken van het magazijn worden uitgevoerd met professionele apparatuur die een perfecte afwerking garandeert.


Het schoonmaken van elementen zoals plafonds, muren, stellingen, leidingen, lampen en machines:

Het is belangrijk dit niet te verwaarlozen, aangezien daar zich na verloop van tijd, vuil, stof of spinnenwebben ophopen en deze moeten worden verwijderd. Deze opbouw kan enorm vertraagd worden door actieve luchtreiniging. De verontreiniging bestaat uit (fijn)stof dat zich via luchtwerking verspreid door het pand en na samenklontering neerdaalt. Het voordeel van deze apparatuur is dat deze zo nodig 24/7 werkt.


Afvoeren van magazijnafval en verpakkingen:

Anno 2023 is in het kader van groene logistiek het belangrijk dat de installatie zo milieuvriendelijk mogelijk is. Daarom is het noodzakelijk de hoeveelheid afval zoveel als mogelijk te beperken en efficiënt te recycleren.


Een magazijn schoonmaken vanuit een praktisch oogpunt

Aangeraden wordt om schoonmaak en andere onderhoudstaken in het magazijn tijdens daluren uit te voeren, zodat deze de activiteiten van het bedrijf niet hinderen. Het goed trainen en aansturen van de magazijnmedewerkers is hierbij ook belangrijk, zodat zij alle installaties goed onderhouden en zelf geen vervuilers worden.


Een schone werkomgeving en gezondere en productievere medewerkers

CleanAirNederland.com levert, installeert en onderhoudt industriële luchtreinigers en helpt daarmee logistieke bedrijven bij het schoon houden van hun magazijn en de goederen die er in opgeslagen zijn. Daarnaast zorgt schone lucht voor een schonere werkomgeving, gezondere en productievere medewerkers en minder procesverstoringen. Wilt u meer weten over wat "5S" en luchtreinigers kunnen toevoegen aan uw vraagstuk "Een geautomatiseerd magazijn schoon houden.. Hoe doe je dat?" neem dan contact met ons op


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page