top of page

Een gezonde werkomgeving door inzet van luchtreiniging en sensoren.

Bijgewerkt op: 10 jan.

Onlangs trof ik een stuk aan op de website van TNO waarop zij aangaven dat ze op basis van meer moderne meettechnieken inzicht willen geven aan werkgevers en politiek over de gevaren van gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen welke in de lucht vrijkomen tijdens het arbeidsproces. Al jaren weten we dat sommige stoffen problemen geven bij langdurende blootstellingen en dat andere stoffen al schadelijk zijn bij kortdurende blootstellingen. Met de opkomst van sensoren, zo schrijven zij, ontstaan nieuwe mogelijkheden om de blootstelling beter te typeren, waardoor de blootstelling gerichter kan worden beheerst.


Een gezonde werkomgeving door inzet van luchtreiniging en sensoren.
Dylos Air Quality Monitor

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Deze mogelijkheden hebben ze vertaald in een toekomstvisie: de Virtual Occupational Hygiene Assistant (VOHA). Samen met partners werken ze aan alle onderdelen die nodig zijn om de toekomstvisie mogelijk te maken in de praktijk en op die manier een bijdrage te leveren aan de verlaging van de ziektelast door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.


Nieuwe manier van meten

Het meten van blootstelling met luchtpompen wordt al sinds de jaren ‘60 toegepast (Personal Air Sampling, PAS). Hierdoor werd het mogelijk oorzaken van beroepsziektes beter vast te stellen en te beheersen. Maar dit alles wel op basis van oude technieken. De SER publiceerde echter onlangs dat risico’s op de werkplek al jaren niet dalen. "Slimme inzet van sensoren kan hier verandering in brengen" zo is de mening van TNO.


Effectievere preventie van beroepsziekten

De conventionele (PAS) meetmethode geeft vooral accuraat inzicht in de gemiddelde blootstelling over de meetperiode, maar kent ook haar beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld fijnstof en ultrafijnstof. Dit omdat deze deeltjes zo klein zijn dat de gebruikte meetmethodiek en de daarop volgende analyse hooguit iets kan vertellen over de herkomst maar nauwelijks over de hoeveelheid en daarmee de risico's aangaande de gezondheid. Met sensoren wordt meer inzicht verkregen in de variatie in blootstelling over de meetduur, waardoor beter kan worden vastgesteld waar, wanneer en waarom blootstelling voorkomt. Deze informatie geeft inzichten die nodig zijn om de blootstellingen effectief te reduceren en zorgt daarmee voor effectievere preventie van beroepsziekten. Een feit blijft dat de gegevens van sensoren niet vergelijkbaar zijn met PAS-metingen. Maar ook dat ze door een andere wijze van meten, betere en meer bruikbare input geven. Namelijk een grote hoeveelheid blootstellingsdata welke bedrijven kunnen helpen bij de realisatie van een gezondere werkomgeving. (kwantiteit versus kwaliteit). Het is daarom dat wij blij zijn dat TNO samen anderen werkt aan de ontwikkeling van tools die de benodigde inzichten geven waarmee ze de VOHA visie kunnen realiseren. Daarbij zal kalibratie van sensorendata een belangrijk aandachtspunt zijn.


Succesvolle implementatie op de werkvloer

"Om sensoren succesvol in te zetten voor een gezondere werkomgeving is een goede afstemming nodig tussen de verschillende belanghebbenden" zo stelt TNO verder. En ze hebben gelijk. Werknemers worden blootgesteld, werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige werkplekken, arbeidshygiënisten meten en adviseren, de overheid maakt beleid en de arbeidsinspectie controleert. En wij als industrie zorgen voor de oplossingen. Maar die vergeten ze even.. Samen gaan ze bepalen wat er nodig is om de voordelen die meten met sensoren biedt optimaal te benutten. Zo werken ze bijvoorbeeld samen met arbeidshygiënisten van IDEWE, GCG en NVvA aan de ontwikkeling van richtlijnen en tools.


Ook een gezonde werkomgeving door inzet van luchtreiniging ?

Bent u werkgever of arbeidshygiënist en geïnteresseerd in een gezonde werkomgeving door de inzet van sensoren? Dan verwijzen wij u natuurlijk graag door naar een juiste arbeidshygiënist. Wij, op onze beurt kunnen u daarop helpen bij de oplossing. Een oplossing zorgt voor een gezonde werkomgeving door inzet van luchtreiniging. Nu, omdat u er direct al iets wilt doen of later. Dit ondanks het feit dat we nu, op basis van eenvoudige sensormetingen en gezond verstand, ook al kunnen bepalen dat de luchtkwaliteit in uw pand, op een bepaalde plek niet gezond is en aandacht behoeft.


Joes van Hees
9 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page