top of page

Wet en regelgeving

Wet- en Regelgeving voor professionele luchtreiniging op de werkvloer

Een gezonde en veilige werkomgeving is van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers. Met de toenemende bezorgdheid over de luchtkwaliteit en de verspreiding van verontreinigingen, waaronder virussen, is het essentieel om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving met betrekking tot professionele luchtreiniging op de werkvloer. In dit artikel zullen we enkele belangrijke aspecten van de wet- en regelgeving bespreken en hoe deze van invloed kunnen zijn op het implementeren van luchtreinigingssystemen in professionele omgevingen.


Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt de basis voor de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hoewel de Arbowet geen specifieke bepalingen heeft met betrekking tot luchtreiniging, heeft deze wel betrekking op het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving. Werkgevers zijn verplicht om risico's op de werkvloer te inventariseren en maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen, waaronder het waarborgen van een goede luchtkwaliteit.


Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een belangrijk wettelijk kader dat van toepassing is op gebouwen en hun gebruik. Het bevat voorschriften met betrekking tot onder andere de ventilatie en luchtkwaliteit in gebouwen. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de minimale ventilatiecapaciteit en de kwaliteit van de binnenlucht, om een gezond binnenklimaat te waarborgen. Het kan van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande gebouwen.


Normen en richtlijnen

Naast de wet- en regelgeving zijn er ook verschillende normen en richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op professionele luchtreinigingssystemen op de werkvloer. Enkele relevante normen zijn:

  1. NEN 1087: Deze norm heeft betrekking op de bepaling van ventilatiecapaciteit en luchtverversing in gebouwen. Het geeft richtlijnen voor het berekenen en ontwerpen van ventilatiesystemen.

  2. NEN-EN 16798-3: Deze norm richt zich op de beoordeling van de binnenluchtkwaliteit in gebouwen. Het stelt eisen aan parameters zoals temperatuur, vochtigheid en de aanwezigheid van verontreinigingen.

  3. NPR 1813: Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor het ontwerp en de uitvoering van luchtbehandelingssystemen in gebouwen. Het biedt richtlijnen voor het waarborgen van een goede luchtkwaliteit en energie-efficiëntie.


Overheidsinstanties en certificeringen

In Nederland zijn er verschillende overheidsinstanties en certificeringen die een rol spelen bij het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving. Enkele belangrijke instanties zijn:

  1. Inspectie SZW: De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en andere wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Zij kunnen controles uitvoeren en handhavingsmaatregelen treffen indien nodig.

  2. Onderzoeksorganisaties: Naast TNO bestaan er in Europa vele onafhankelijke onderzoeksorganisaties die onder andere onderzoek doet naar binnenmilieu en luchtkwaliteit. Hun onderzoeksresultaten en adviezen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en normen.

  3. Certificeringen: Er zijn verschillende certificeringen beschikbaar voor luchtreinigingssystemen, zoals het Eurovent-certificaat, ISO etc... Deze certificeringen tonen aan dat een luchtreiniger of de filters voldoen aan bepaalde kwaliteits- en prestatiecriteria.


Conclusie

Het naleven van de wet- en regelgeving met betrekking tot professionele luchtreiniging op de werkvloer is essentieel om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om de luchtkwaliteit te beoordelen, risico's te identificeren en passende maatregelen te nemen. Het is raadzaam om samen te werken met experts en te voldoen aan de geldende normen en certificeringen om ervoor te zorgen dat luchtreinigingssystemen effectief en in overeenstemming met de wet worden geïmplementeerd.

bottom of page