top of page

Luchtvervuiling op de werkplek: Stil maar dodelijk

Het beheersen van gevaren in de lucht op de werkplek is essentieel om werknemers te beschermen tegen een groot aantal longziekten. In hoeverre bent u op de hoogte van de verschillende gevaren en gezondheidsrisico's?

Terwijl COVID-19 centraal blijft staan ​​als het gaat om de preventie van aandoeningen van de luchtwegen op de werkplek, blijven er tal van andere gevaren in de lucht die een even hoog risico met zich meebrengen. Risico’s welke mogelijk ook u als werkgever (en werknemer) zich niet kan veroorloven om over het hoofd te zien. Elk van deze moet worden beoordeeld en gecontroleerd om te voorkomen dat werknemers longziekten krijgen die verband houden met hun werk, zoals beroepsastma, silicose, chronische obstructieve longziekte, mesothelioom en longkanker.

Het is een verwoestend feit dat vele duizenden mensen per jaar sterven aan beroepsziekten die worden opgelopen door frequente blootstelling aan gevaren in de lucht in hun werkomgeving, Van deze beroepsziekten wordt maar liefst tweederde van de sterfgevallen veroorzaakt door aandoeningen van de luchtwegen, asbestgerelateerde ziekten of chronische obstructieve longziekten (COPD). ). Het gevaarlijkste aspect van luchtgevaren is het feit dat de schadelijke componenten vaak onbewust worden ingeademd, waarbij de symptomen die gepaard gaan met beroepsziekten aan de luchtwegen vaak jaren duren voordat ze zich voordoen, waarna het meestal te laat is om de gevolgen van de schade ongedaan te maken.


Welke gevaren in de lucht kunnen van invloed zijn op werknemers in hun functie en wat zijn de bijbehorende gezondheidsrisico's?

Gevaren in de lucht zijn aanwezig in gas-, aerosol- en deeltjesvorm, meestal als stof, dampen, sprays, nevel, rook, oplosmiddelen en vezels – evenals straling en biologische pathogenen. Enkele van de meest voorkomende gevaren in de lucht die werknemers kunnen tegenkomen als onderdeel van hun dagelijkse werk zijn:

· (Fijn)stof: (fijn)stof wordt gevormd door kleine, droge deeltjes die kunnen ontstaan ​​bij werkzaamheden als snijden, boren, afbramen, slijpen, gritstralen, slopen, schuren en scheppen. De nadelige gezondheidseffecten die gepaard gaan met het inademen van stof hangen af ​​van de deeltjesgrootte en de toxiciteit van het materiaal dat het stof produceert. Aanwezig in vele vormen, voorbeelden van stof die werknemers vaak zullen tegenkomen, zijn onder meer: - Silicastof – ontstaat bij het werken aan silicahoudende materialen zoals cement, beton, mortel en zandsteen. Geschat wordt dat 500 werknemers per jaar sterven door het inademen van silicastof

· Houtstof – ontstaat bij het werken aan zachthout, hardhout en houtproducten zoals MDF en multiplex

· 'Algemeen' stof - ontstaat bij het werken aan materialen die weinig of geen silica bevatten, zoals gips (in gipsplaat), kalksteen, marmer en dolomiet

· Metaalstof – van metalen zoals lood, aluminium, cadmium

· Chemisch stof – aanwezig in kolen, zwavel, pesticiden

· Plantaardig stof - ontstaan ​​bij het werken met landbouwproducten zoals meel, stuifmeel, graan, enz.

· Asbest - Als een van de slechts twee gevaren in de lucht met zijn eigen regelgeving (Controle van asbestverordeningen 2012), heeft blootstelling aan asbest extreem ernstige gevolgen voor de gezondheid als het herhaaldelijk wordt ingeademd gedurende een langere periode. Met een gemiddelde van 5.000 doden per jaar vormen asbesthoudende materialen (ACM's) het grootste risico wanneer ze worden verstoord of beschadigd als gevolg van onderhouds- of sloopwerkzaamheden, omdat hierdoor het vezelige mineraal in de lucht kan komen en mogelijk kan worden ingeademd, waardoor de risico op longkanker, mesothelioom en asbestose.

· Lasrook - Het is bekend dat frequente blootstelling aan hoge concentraties lasrook op lange termijn schade aan de longen en het zenuwstelsel veroorzaakt. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) classificeert alle lasrook en UV-straling van het lassen als kankerverwekkende stoffen van de eerste categorie. Dit geeft aan dat er voldoende bewijs is om te zeggen dat dit gevaar in de lucht kanker veroorzaakt bij mensen, met bepaalde combinaties van chemicaliën en dampen - zoals roestvrij staal, chroomijzer en nikkel - die vooral berucht zijn vanwege het veroorzaken van ademhalingsproblemen.

· Uitlaatemissies van dieselmotoren - Uitlaatgassen van dieselmotoren (DEEE) kunnen elke werknemer treffen die in de buurt van dieselvoertuigen of generatoren komt, waarbij de roetdeeltjes en oxiden van stikstofverbindingen hoesten, kortademigheid en, in sommige gevallen, verstikking veroorzaken als werknemers worden blootgesteld aan hoge concentraties. Net als lasrook zijn DEEE's geclassificeerd als kankerverwekkende stoffen van groep 1, wat betekent dat langdurige blootstelling aan deze emissies een verhoogd risico op longkanker veroorzaakt.


Meer weten hoe u de gevaren eenvoudig kunt verminderen?

Joes van Hees

06-38395838

37 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page