top of page

Is stof inademen slecht?

Bijgewerkt op: 6 apr.

Een normaal mens ademt per dag meer dan 20.000 keer in en uit. En iedere keer dat we dat doen, komt er met de lucht stof en fijnstof mee naar binnen. Natuurlijk geldt dit zowel thuis, in de natuur maar ook op het werk.


Is (fijn)stof inademen slecht voor ons?

Dit ligt er dus aan. Ons lichaam is erop gebouwd om stof af te voeren. Maar voor mensen met allergieën of astma kan een teveel aan stof wel gevaarlijk zijn. Voor gezonde mensen wordt stof pas gevaarlijk als er veel schadelijke deeltjes in zitten. Of als het om fijnstof gaat. Lees alles wat u moet weten over het inademen van stof in dit artikel van CleanAirNederland.comWat is stof eigenlijk precies?

Stof is een verzamelnaam voor allerlei piepkleine deeltjes uit elkaar gevallen materie. Denk aan dode huidcellen, papiervezels, houtschilfers, meel, (las)rook. minuscule pluisjes van kleding of kleine stukjes haar. En ook van buitenaf komen in huis duizend en één stofdeeltjes terecht: aarde, pollen, zand en nog allerlei dingen die u liever niet wilt weten… Kortom: stof ontstaat overal en het kan vrijwel alles zijn. Veel stof komt vrij tijdens allerlei werkprocessen. Bedenk je alleen al hoeveel en hoe vaak we stoffen niet langs elkaar laten bewegen waardoor slijtage plaatsvindt.


Gevaarlijk of ergernis

Veel stof op het werk is voor de meeste mensen een grote ergernis. Als de zon naar binnen valt, danst het stof in de lucht en al een paar uur na het afnemen van de werkplek is er alweer een grijze laag zichtbaar. Vervelend natuurlijk, maar in de meeste gevallen kan dit geen direct kwaad. Longen kunnen enorme hoeveelheden stof verwerken. Bovendien worden de grootste stofdeeltjes al in de neus of luchtpijp tegengehouden door piepkleine haartjes. Dat stof verliest u bijvoorbeeld uw neus te snuiten of door te slikken. De kleinere deeltjes die toch in de longen terechtkomen, worden voor een groot deel afgebroken door de witte bloedlichaampjes in de longen.


De gezondheidsrisico’s van te veel stof op de werkplek.

“Gewoon” stof is geen probleem voor gezonde mensen. Echter als ruimtes echt extreem stoffig zijn en u daar veel tijd doorbrengt, is het echter mogelijk dat het lichaam de hoeveelheid stof niet meer goed kan verwerken. Astma, allergieën of andere longaandoeningen liggen dan op de loer of ze verslechteren. Stof wordt wél gevaarlijk op het moment dat er veel schadelijke stoffen in hangen. Bijvoorbeeld benzeen, roet of asbest.


Fijnstof in op t werk slecht?

Er is een verschil tussen stof en fijnstof. Fijnstof is een verzamelnaam voor zeer kleine luchtverontreinigende deeltjes die schade kunnen aanrichten in de longen. Het is schadelijk voor de gezondheid om fijnstof in te ademen. Fijnstof is vaak afkomstig uit verschillende bronnen en wordt voor een groot deel door de mens veroorzaakt:

  • Uit het verkeer, zoals uitlaatgassen en rubber

  • Papier en kartonstof

  • Houtstof

  • Inkten, kleurstoffen

  • Kwartstof (cementstof, bouwstof)

  • Uit de industrie, door storten van bulkgoederen

  • Lasrook

  • Uitstoot van printers

  • Chemische reacties van zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden

Heeft u ook last van veel stof op het werk?

Of misschien benauwdheids- of ademhalingsproblemen? CleanAirNederland.com kan voor u een luchtonderzoek uitvoeren om problemen in het binnenmilieu te achterhalen. Of indien u dat wenst brengen wij u in contact met een luchtmeettechnisch bedrijf. Wij doen dat onder andere met een datalogger die met een laser fijnstofdeeltjes in de lucht telt. Een computer leest deze data uit en creëert een grafiek waaruit precies kan worden afgelezen of de grenswaarden van fijnstof worden overschreden. Natuurlijk krijgt u ook tips om teveel stof en fijnstof te verhelpen voor een gezond binnenmilieu.


70 weergaven0 opmerkingen
bottom of page