Hoeveel belang hecht u aan een goede luchtkwaliteit binnen uw productieruimten?

Bijgewerkt: mrt 25

In deze blog meer over het belang van een goede luchtkwaliteit binnen uw productieruimten. Een goede luchtkwaliteit, lees een minder vervuilde werkomgeving, biedt namelijk alleen maar voordelen. Maar wat zijn nu de factoren die ervoor zorgen dat de lucht binnen in ook uw pand vervuild raakt?

Overal waar dingen gemaakt, verplaatst of bewerkt worden ontstaat luchtvervuiling bestaande uit organische en niet organische stoffen. Maar ook andere factoren hebben invloed en natuurlijk hebben ze onderling ook invloed op elkaar:

Denk daarbij aan

· de constructie en het gebruikte materiaal van het pand (o.a. type vloer of constructieplaten die fijnstof uitstoten);

· het gebruik van gebouwfaciliteiten (o.a. klimaatbeheersing, luchtreiniging, vochtregulatie, beluchting via ramen);

· de luchtkwaliteit buiten (o.a. fijnstof van uitlaatgassen, chemische dampen en stoffen van industrie);

Onderling kunnen de factoren ook een positieve of negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Denk maar eens aan een ruimte waar veel organische stoffen hangen en de luchtvochtigheid hoog is in combinatie met een slecht functionerend ventilatiesysteem: positief voor de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. Of een crossdockmagazijn langs een snelweg alwaar de vrachtwagens aan de diverse docken hun goederen in uit laden, Het uitgangspunt van ieder gebouw is dat de luchtkwaliteit optimaal moet zijn zodat gezondheidsklachten geminimaliseerd worden.


Wat is een professionele luchtreiniger?

Een professionele luchtreiniger zorgt ervoor dat op een effectieve en zo snel mogelijk de aanwezige organische en niet-organische vuildeeltjes uit de binnenlucht worden onttrokken. Ze zijn ontworpen voor grote ruimtes en volcontinue gebruik.

De werking is in de basis eenvoudig: de binnenlucht wordt door een ventilator aangezogen naar het aanzuigrooster, gaat door het filter en wordt gefilterd teruggeblazen in de ruimte. De lucht wordt dus gerecirculeerd! Hoe schoon de uitgeblazen lucht is hangt onder meer af van het filter (type, classificatie, materiaal, levensduur, onderhoud) maar ook van het luchtdebiet. Een goede luchtreiniger moet niet alleen veel stof afvangen maar ook veel lucht door dat filter kunnen trekken. Het toepassen van een juiste ventilator is dus van enorm belang. Hij moet immers zoveel mogelijk lucht door het filter trekken zelf onder veel weerstand wat ontstaat wanneer een filter volgeraakt. Vandaar dat een goede luchtreiniger is voorzien is van een stuk techniek welke er voor zorgt dat deze luchtstroom gegarandeerd is en blijft. Een goed ISO gecertificeerd filter bepaald daarnaast welke hoeveelheid schone lucht “geproduceerd” kan worden. De ventilator en de overige techniek aanwezig in de luchtreiniger bepaald de werkelijke hoeveelheid.

Gassen en geuren

De beste professionele luchtreiniger tegen stof is afgestemd op de aard van het probleem en bevat een effectief stoffilter. Maar voor situaties waarin geur / stank het probleem is werd voorheen vaak gekozen voor geurbestrijding met een filter met actief koolstof. Gassen en geuren hechten zich in de minuscule kanaaltjes in actief kool, blijven erin achter en zorgen voor een neutrale geur. De werkingsduur van actieve kool is echter beperkt en de oplossing kostbaar. De laatste jaren wordt echter steeds meer gekozen voor een ionisatiefilter. Hoewel het eigenlijk geen echt filter is lost Ioniseren wel talloze problemen op.


Ionisatie

Bij ionisatie produceert de ionisator negatief geladen ionen. Een ion is een luchtdeeltje. De negatief geladen ionen trekken de overwegend positief geladen vuildeeltjes aan. Ze klonteren samen en het negatief geladen ion geeft zijn lading door aan het vuildeeltje, dat nu ook negatief geladen wordt.


Waar blijven de deeltjes

Doordat de lucht in de ruimte met behulp van de luchtreinigers continue in beweging wordt gehouden wordt een groot deel van het stof dat “neerdaalt” voortijdig afgevangen in de filters van de luchtreiniger.

Uitschakeling van virussen, bacteriën en schimmels en meer mbv advanced Photocatalytic Oxidation (aPCO/NCC)

aPCO/NCC creëert dezelfde oxidatie en ionisatie als natuurlijk zonlicht, met behulp van UV-licht als een bron van energie voor een proces van natuurlijke katalytische conversie. Dit middels het combineren van ioniserende eigenschappen met foto katalytische reacties van specifieke (edel)metalen.


Het resultaat: proactief vriendelijke oxidatiemiddelen om alle lucht en oppervlakken in een ruimte te ontsmetten en te ontdoen van de negatieve effecten van organische en minerale vervuiling. Een innovatieve bewezen technologie die efficiënt en eenvoudig toe te passen is.


De natuurlijke weg

Buiten in de vrije natuur zijn onder invloed van zonlicht allerlei processen gaande die een reinigend effect hebben op de omgeving. advanced Photocatalytic Oxidation (aPCO) maakt deze reinigende werking ook binnenshuis mogelijk. Dit proces komt tot stand door de samenwerking van zogenaamd UVX-licht met een ingenieuze katalysator, waardoor de lucht binnen dezelfde oxiderende en ioniserende eigenschappen krijgt als buiten. Door een luchtstroom over de katalysator te voeren wordt een klein deel van de in de lucht aanwezige waterdamp omgezet in een zuiverend plasma van geioniseerde hydroperoxiden.

Hydroperoxiden

Hydroperoxiden vormen een normaal onderdeel van ons milieu en worden in de atmosfeer aangemaakt wanneer de volgende drie componenten aanwezig zijn: zuurstofmoleculen, waterdamp en electromagnetische energie (zoals weerlicht). Deze hydroperoxiden, die door bovengenoemde aPCO-cel worden geproduceerd, zijn zeer effectief in het ongemerkt vernietigen van schadelijke microben in de lucht en op oppervlakken en maken bovendien geuren en vluchtige organische stoffen onschadelijk. In een geconditioneerde ruimte is de vereiste hoeveelheid hydroperoxiden voor deze taak gelijk aan het niveau dat ook voortdurend in onze buitenlucht aanwezig is. Die concentratie is 1 deeltje waterstofperoxide op 50 miljoen luchtdeeltjes. De lichtgeladen H2O2-moleculen worden verspreid naar alle gebieden in de ruimte en zorgen daar in fracties van seconden voor de effectieve afbraak van gassen, geuren, schimmels, allergenen, enz. Bij dit proces valt de verontreiniging uiteen in waterdamp en zuurstof zonder residu achter te laten.


Deeltjes

Tegelijkertijd worden de in de lucht aanwezige fijnstof deeltjes electrisch geladen waardoor ze clusteren en nog beter af te vangen zijn door de recirculerende werking van de NJORD filterunits. Hierdoor neemt het aantal zwevende microscopische partikels in record tempo af. Door deze aanpak wordt het allerfijnste stof verdreven uit de lucht.


Proactief

Door toepassing van 'advanced Photocatalytic Oxidation' worden de ongewenste schadelijke stoffen in de binnenlucht vernietigd. Nog voordat ze uw familie, klanten, patienten of medewerkers kunnen bereiken!