top of page

(Fijn)stof geeft mensen het idee dat het niet gezond is om in de ruimten te werken.

En hoeveel ongelijk hebben ze? Immers .. . Het feit er binnen de EU veel onderzoek gedaan wordt naar de grenswaarden van stof onderschrijft dit. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat een schonere werkomgeving maakt dat mensen prettiger werken, minder vaak ziek zijn of ziek worden na jaren werken.

stof

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, die sterk kunnen variëren in grootte, samenstelling en oorsprong. Meestal wordt fijnstof gekarakteriseerd als PM10: stofdeeltjes (‘Particulate Matter’) met een diameter kleiner dan 10 μm die bij inademing in de luchtwegen en longen terecht kunnen komen. Dit PM10-stof bestaat uit een groot aantal deeltjes die sterk kan variëren in grootte, oorsprong en chemische samenstelling. De grovere fractie uit het PM10-stof (tussen de 2,5 µm en de 10 μm) bestaat vooral uit deeltjes die het gevolg zijn van mechanische processen en opwaaiend bodemstof. De fijnere fractie, deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 μm (PM2,5), kan bij inademing dieper in de luchtwegen en longen doordringen. Deze fractie bestaat vooral uit deeltjes die het gevolg zijn van verbrandingsprocessen, waaronder dieselroet. Ook bevat deze fractie zogenaamde secundaire aerosolen; deeltjes die in de lucht zijn gevormd uit gasvormige componenten waaronder NO2, NH3 en SO2.

diameter van de meest voorkomende grafiek

Wat zijn de effecten van fijnstof op ook uw gezondheid?

De lucht binnen productiebedrijven, warehouses, scholen of praktijkruimtes zijn vaak vervuild met chemicaliën, organische stoffen en micro-organismen, zoals bacteriën. De neus, keel en longen worstelen elke dag met deze luchtvervuilers. Deze lucht kan hoofdpijn, rode ogen, duizeligheid, vermoeidheid en andere kwalen veroorzaken. Eén op de drie mensen heeft wel te maken met allergieën, astma, andere vormen van ademhalingsproblemen of het "sick building syndrome".Astma is de grootste veroorzaker van ademhalingsproblemen.


Gezondheidsschade

Het is bekend dat gezondheidsschade vooral optreedt door de kleinere fractie van de deeltjesgrootteverdeling beter bekend als PM2,5. Deze deeltjes dringen het diepst door in de longen en richten de meeste schade aan. Deze fractie wordt ook voor een groter deel door mensen veroorzaakt.

Het is niet zo duidelijk wat het effect is van de chemische samenstelling op de grootte van de gezondheidsschade. Sommige mensen zijn gevoeliger voor fijnstof dan anderen, maar het is niet op voorhand aan te geven welke mensen schade zullen lijden. Onderzoek heeft aangetoond dat het aannemelijk is dat bij een hogere blootstellingsconcentratie en bij een grotere gevoeligheid het gezondheidsrisico groter is. Kwetsbare groepen zijn met name ouderen en personen met hart-, vaat- of longaandoeningen.


Ontstekingen in de longen en vervroegde veroudering.

De kleine zwevende deeltjes komen bij inademing in de longen terecht. Deeltjes groter dan 10 micrometer (µm) worden door de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies. In de longen treedt schade op; de kleine deeltjes veroorzaken kleine ontstekingsreacties welke op hun beurt de zuurstofopname bemoeilijken. Verder zorgt fijnstof er ook voor dat het bloed viskeuzer wordt, waardoor de kans op een hartinfarct toeneemt. Er zijn neurologische effecten van fijnstof gevonden, waardoor bijvoorbeeld de hartspierfunctie negatief kan worden beïnvloed. Ten slotte worden radicalen geassocieerd met vervroegde veroudering. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart-en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen en het belemmert de ontwikkeling van de longen bij kinderen. De normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen. Studies wijzen uit dat er geen veilige ondergrens is bij blootstelling aan fijnstof: hoe klein de blootstelling ook is, er is een meetbaar schadelijk effect op de gezondheid. De huidige normen zijn derhalve een compromis tussen gezondheidsbelangen en socio-economische belangen.


Hoe ontstaat luchtvervuiling?

Hoe ontstaat luchtvervuiling?

Stof komt voor op plaatsen waar mensen werken, producten gefabriceerd, verpakt verplaatst en opgeslagen worden. Deze ongewenste vervuiling ontstaat via kunstmatige of natuurlijke bronnen. Door luchtbewegingen en thermische effecten worden stofdeeltjes via de lucht verspreid. Door samenklontering en verminderde luchtwerking zetten deze fijne stofdeeltjes zich in allerlei concentraties af op oppervlakken vormen in de loop van de tijd een steeds dikker wordende laag. (Fijn)stof en de gevolgen daarvan worden gezien als hinderlijk of zelfs schadelijk.


De oplossingen van Clean Air Nederland.com sluiten hier perfect op aan. Zo filteren de recirculerende luchtzuiveringsunits (fijne) stofdeeltjes uit de lucht zodat verspreiding over de ruimte effectief wordt ingeperkt. Dit alles zonder emissie van de aanwezige (verwarmde) lucht. En zorgt onze Dustbinder voor minder verspreiding van rondzwevend stof dat eerder neergedaalt is op de vloer. Door gebruik te maken onze producten is het mogelijk 70-90% van het totale fijnstofgehalte te verminderen.

NJORD


149 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page