top of page

De negatieve gevolgen van stof op de werkplek

Bijgewerkt op: 10 jan.

Een teveel aan stof op de werkplek kan een groot aantal ernstige problemen veroorzaken die een grote impact hebben op uw bedrijf. Denk daarbij niet enkel aan de gezondheid van uw werknemers, maar ook op de effecten voor uw klanten en de efficiëntie van uw bedrijf.


1. ONTEVREDEN KLANTEN

Klanten (of de klanten van uw klanten) ontvangen hun bestelde producten en goederen steeds vaker rechtstreeks uit het magazijn. Hoe reageert u wanneer u vuile en stoffige goederen ontvangt? In hoeverre bent u daar bij mee? Bent u net als zij eerder geneigd om de producten terug te sturen. Bovendien kunnen ontevreden klanten ook hun negatieve ervaringen verspreiden, waardoor uw merk nog meer schade lijdt. Of wat gebeurt er wanneer er stof voorkomt tijdens de productiefase? Dit stof kan immers in het product terecht komen waardoor het onbruikbaar wordt en dat vertaalt zich direct naar uw bedrijfsresultaat.


2. VERHOOGDE KOSTEN

Meer stof op de werkplek leidt tot meer reiniging. Of de werknemers moeten uiteindelijk schoonmaken in plaats van dat ze hun eigenlijke werk doen, of er moet een schoonmaakbedrijf worden ingehuurd. Het schoonhouden van de werkomgeving is niet alleen voor esthetische doeleinden - stof in de lucht kan de werking van machines beïnvloeden, wat leidt tot stilstand en een lagere productiviteit. Stof kan ook de temperatuur van uw werkplek beïnvloeden, omdat de ophoping van stof op de werkplek de efficiëntie van alle machines en apparatuur in de loop der tijd vermindert. Het is al duur om uw fabriek of kantoor comfortabel koel of heerlijk warm te houden, maar deze kosten kunnen aanzienlijk stijgen als er zich stof ophoopt in uw verwarmingssystemen, omdat ze dan meer energie verbruiken om de binnentemperatuur aanvaardbaar te houden.


3. INEFFICIËNTE PROCESSEN

Als het stof op de apparatuur neerslaat kan dit leiden tot stilstand. Met name geautomatiseerde processen die afhankelijk zijn van het goed functioneren van sensoren, hebben last van meer storingen door stof. Hetgeen weer resulteert in meer onderhoud. Hoe meer stilstand, hoe inefficiënter uw processen worden waardoor uw bedrijfsresultaat afneemt. Als u te maken heeft met hoge reparatiekosten in combinatie met vertraagde leveringen, heeft dit zeker gevolgen voor de concurrentiepositie van uw bedrijf.4. SLECHT BEDRIJFSIMAGO

Een niet schone / vieze en onhygiënische werkomgeving creëert een slecht bedrijfsimago bij werknemers, klanten en investeerders. Daarnaast moeten bedrijven steeds vaker op elk moment klaar zijn voor een audit, met name bedrijven die zich aan strenge veiligheidsnormen moeten houden. Met alle risico's van dien. Het delen van klachten door klanten, werknemers zorgen ook voor een slecht bedrijfsimago. Door de opkomst van de new media zoals facebook, instagram en de invloed van zoekmachines als Google zijn de effecten steeds groter.


Werknemers die te maken krijgen met blootstelling aan stof op de werkplek, merken vaak dat er na het snuiten restanten in hun tissue of zakdoek zitten. Maar soms gaat het verder. Soms bemerken medewerkers het ook wanneer ze zich wassen na een dag gewerkt te hebben. Terwijl ze even ervoor al hun handen gewassen hebben. Langdurige blootstelling aan stof is door meerdere gezondheidsinstanties in diverse studies in verband gebracht met longontsteking, astma en andere longziekten zoals chronische obstructieve longziekte (COPD).


Maar het gaat verder.


GEZONDHEIDSRISICO'S VAN LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN STOF EN FIJNSTOF:

→ HUID- EN OOGIRRITATIE

Stof kan irritatie veroorzaken wanneer het in contact komt met huid en ogen. Natuurlijk De mate van irritatie is afhankelijk van het type stof. Veel voorkomende symptomen zijn jeukende ogen en huid en in sommige gevallen huidzweren die tot dermatitis leiden. Sommige soorten stof waarvan bekend is dat ze huidirritaties veroorzaken, zijn onder andere houtstof en glasvezelstof. Stof dat kankerverwekkende chemicaliën bevat, kan ook huidkanker veroorzaken.


→ LONGZIEKTE

Een zeer ernstige longziekte is Silicose. Deze ziekte veroorzaakt bij mensen ontstekingen en littekens in de longen. Het wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan kristallijn silica, dat vrijkomt bij werkzaamheden met de aarde (bodem, zand, graniet of andere mineralen). Dit betekent dat een aantal beroepsgroepen gevaar lopen. Enkele zijn:

  • Werknemers in de bouw

  • Werknemers in de glasproductie

  • Werknemers bij zandstraalbedrijven

  • Werknemers bij (natuur)steen verwerkende bedrijven

→ ASTMA EN ANDERE ADEMHALINGSPROBLEMEN

Fijne deeltjes kleiner dan 2,5 µm kunnen aanzienlijke ademhalingsproblemen (Allergische alveolitis (ook bekend als overgevoelige pneumonitis)) veroorzaken omdat ze gemakkelijk kunnen worden ingeademd. Er zijn de afgelopen jaren verschillende grote studies uitgevoerd die het verband hebben aangetoond tussen concentraties PM10 en PM2,5 en ademhalingsproblemen zoals astma, COPD en longontsteking. Soms Bepaalde stoffen (waaronder die van veelgebruikte materialen zoals graan, meel en hout) kunnen de symptomen van beroepsastma verergeren. Enkele veel voorkomende reacties: Hoestaanvallen, Hijgen, Pijn op de borst, Rinitis (loopneus of verstopte neus)


→ KANKER

Een groot aantal studies uitgevoerd door onder meer Harvard School of Public Health vonden een sterk verband tussen luchtvervuiling en sterfte - degenen die gedurende langere tijd werden blootgesteld aan fijnstof hadden een twee tot drie jaar kortere levensverwachting, voornamelijk als gevolg van de toegenomen gevallen van longkanker.

→ OVERIGE GEZONDHEIDSEFFECTEN

Stof vormt bovendien een brandgevaar. Brandbaar stof wordt gedefinieerd als elk fijn materiaal dat bij vermenging met lucht in brand kan vliegen en kan exploderen. Denk daarbij aan

- Stof van metalen

- Stof van anorganische (niet-metalen) materialen (zoals kunststof)

- Stof afkomstig van vaste organische materialen (suiker, meel, nerf, hout, enz.)

Deze materialen zijn niet altijd brandbaar, maar ze kunnen vlam vatten als de deeltjes de juiste grootte hebben en in de juiste concentratie voorkomen. Hoe fijner de stofdeeltjes, hoe sneller het reacties uitlokt.


Maar ook als er stof op de vloer ligt, is het gevaar dat mensen uitglijden en machines op wielen slippen ook groter.


Met de oplossingen van NJORD kunnen wij u helpen bij uw gevecht tegen het teveel aan stof.
logo cleanairnederland

656 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page