top of page

Blootstelling aan fijnstof

Bijgewerkt op: 6 apr. 2023

Blootstelling aan fijnstof is al jaren een controversieel onderwerp en daarmee vaak een bron van discussie. Maar wist u dat in Nederland jaarlijks honderdduizenden tonnen fijnstofdeeltjes door de lucht zweven? Het gevolg is duidelijk: ze komen in onze luchtwegen en kunnen daar ernstige schade aanrichten. Veel mensen denken dat fijnstof vooral voorkomt op plaatsen met veel verkeer zoals in grote steden en agglomeraties maar op veel werkplekken is het zo niet nog slechter gesteld. Want Fijnstof is niet alleen buiten een probleem, maar ook in kantoren, printerruimtes, magazijnen en productiehallen. En kan dus ook hier ingeademd worden en gezondheidseffecten veroorzaken.

Blootstelling aan fijnstof

Blootstelling aan fijn stof kan op twee manieren gezondheidseffecten veroorzaken. Na een kortdurende blootstelling aan hoge concentraties kunnen acute effecten optreden zoals hoesten, benauwdheid en verergering van luchtwegklachten. Gezondheidseffecten van fijn stof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Wanneer risicoschattingen worden gemaakt met behulp van toonaangevende Amerikaanse studies, blijkt de omvang deze effecten groter te zijn dan de effecten geassocieerd kortdurende blootstelling aan hoge concentraties.


Wat is PM2,5?

PM of particulate matter is de term voor deeltjes in de lucht. PM is een verzamelbegrip. Het bestaat uit een scala van stoffen die op verschillende wijze in de lucht terechtkomen. Denk hierbij aan industriële processen (metaal, houtbewerking) maar ook aan simpelere zaken zoals deze voorkomen binnen de logistiek. Metingen waarbij PM10 en PM2,5 (deeltjes met een diameter kleiner dan 10 respectievelijk 2,5 micrometer) in kaart gebracht worden geven een goed beeld van de aanwezige vervuiling.


Waarom normen voor PM2,5?

Nieuwe inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven aan dat PM2,5 schadelijker is voor de mens dan PM10. De oorzaak hiervan is onder andere dat PM2,5 dieper in de longen doordringt (WHO, 2006; Brunekreef and Forsberg, 2005).


Wat zijn de normen voor PM2,5?

De nieuwe 2020 richtlijn luchtkwaliteit bevat grens- en richtwaarden voor PM2,5. De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie is 20 µg/m3.


Fijnstof, menselijke haar, grootte,
Fijnstof PM10 PM2,5

Metingen van de binnenlucht

Metingen op vele binnen locaties wijzen uit dat het met de binnenlucht vaak zeer slecht gesteld is. Niet alleen binnen de industrie maar ook binnen de logistiek, bouw en meer. De metingen laten zien dat de waarden tijdens productie uren oplopen naar waarden ruim boven de grenswaarden zoals de overheid deze stelt voor de buitenlucht.


Maar wat is de situatie bij u?

CleanAirNederland.com wil u graag helpen bij het inzichtelijk maken van de fijnstofbelasting binnen uw bedrijf. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@cleanairnederland.com of bel met 06-38395838


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page