top of page

Hoeveel belang hecht u aan een goede luchtkwaliteit binnen uw productieruimten?

Bijgewerkt op: 20 dec. 2022

In deze blog meer over het belang van een goede luchtkwaliteit binnen uw productieruimten. Een goede luchtkwaliteit, lees een minder vervuilde werkomgeving, biedt namelijk alleen maar voordelen. Maar wat zijn nu de factoren die ervoor zorgen dat de lucht binnen in ook uw pand vervuild raakt. Overal waar dingen gemaakt, verplaatst of bewerkt worden ontstaat luchtvervuiling bestaande uit organische en niet organische stoffen. Maar ook andere factoren hebben invloed en natuurlijk hebben ze onderling ook invloed op elkaar:

Denk daarbij aan

· de constructie en het gebruikte materiaal van het pand (o.a. type vloer of constructieplaten die fijnstof uitstoten);

· het gebruik van gebouwfaciliteiten (o.a. klimaatbeheersing, luchtreiniging, vochtregulatie, beluchting via ramen);

· de luchtkwaliteit buiten (o.a. fijnstof van uitlaatgassen, chemische dampen en stoffen van industrie);Onderling kunnen de factoren ook een positieve of negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Denk maar eens aan een ruimte waar veel organische stoffen hangen en de luchtvochtigheid hoog is in combinatie met een slecht functionerend ventilatiesysteem: positief voor de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. Of een crossdockmagazijn langs een snelweg alwaar de vrachtwagens aan de diverse docken hun goederen in uit laden, Het uitgangspunt van ieder gebouw is dat de luchtkwaliteit optimaal moet zijn zodat gezondheidsklachten geminimaliseerd worden.


Wat is een professionele luchtreiniger?

Een professionele luchtreiniger zorgt ervoor dat op een effectieve en zo snel mogelijk de aanwezige organische en niet-organische vuildeeltjes uit de binnenlucht worden onttrokken. Ze zijn ontworpen voor grote ruimtes en volcontinue gebruik.

De werking is in de basis eenvoudig: de binnenlucht wordt door een ventilator aangezogen naar het aanzuigrooster, gaat door het filter en wordt gefilterd teruggeblazen in de ruimte. De lucht wordt dus gerecirculeerd! Hoe schoon de uitgeblazen lucht is hangt onder meer af van het filter (type, classificatie, materiaal, levensduur, onderhoud) maar ook van het luchtdebiet. Een goede luchtreiniger moet niet alleen veel stof afvangen maar ook veel lucht door dat filter kunnen trekken. Het toepassen van een juiste ventilator is dus van enorm belang. Hij moet immers zoveel mogelijk lucht door het filter trekken zelf onder veel weerstand wat ontstaat wanneer een filter volgeraakt. Vandaar dat een goede luchtreiniger is voorzien is van een stuk techniek welke er voor zorgt dat deze luchtstroom gegarandeerd is en blijft. Een goed ISO gecertificeerd filter bepaald daarnaast welke hoeveelheid schone lucht “geproduceerd” kan worden. De ventilator en de overige techniek aanwezig in de luchtreiniger bepaald de werkelijke hoeveelheid.Gassen en geuren

De beste professionele luchtreiniger tegen stof is afgestemd op de aard van het probleem en bevat een effectief stoffilter. Maar voor situaties waarin geur / stank het probleem is werd voorheen vaak gekozen voor geurbestrijding met een filter met actief koolstof. Gassen en geuren hechten zich in de minuscule kanaaltjes in actief kool, blijven erin achter en zorgen voor een neutrale geur. De werkingsduur van actieve kool is echter beperkt en de oplossing kostbaar. De laatste jaren wordt echter steeds meer gekozen voor een ionisatiefilter. Hoewel het eigenlijk geen echt filter is lost Ioniseren wel talloze problemen op.


Ionisatie

Bij ionisatie produceert de ionisator negatief geladen ionen. Een ion is een luchtdeeltje. De negatief geladen ionen trekken de overwegend positief geladen vuildeeltjes aan. Ze klonteren samen en het negatief geladen ion geeft zijn lading door aan het vuildeeltje, dat nu ook negatief geladen wordt.


Waar blijven de deeltjes

De samengeklonterde deeltjes zullen aangetrokken worden door positief geladen oppervlakken. Deze oppervlakken kan men met een vochtige doek schoonmaken. De samengeklonterde deeltjes zijn zwaarder dan lucht, hierdoor dalen ze neer. De oppervlakken waarop ze neerdalen, zoals vloeren, bovenkanten van kasten, stoelen en richels, kan men afnemen met een vochtige doek. Door dat de lucht in de ruimte met behulp van de luchtreinigers continue in beweging wordt gehouden wordt een groot deel van het stof dat “neerdaalt” voortijdig afgevangen in de filters van de luchtreiniger.


Uitschakeling van virussen, bacteriën en schimmels en meer mbv NCC

NCC bestaat uit meerdere unieke technieken waaronder plasma cluster ionisatie. Bij plasma cluster ionisatie worden de in de lucht aanwezige watermoleculen gesplitst in positief geladen waterstof ionen en negatief geladen zuurstof ionen. Deze ionen heten ook wel clusterionen. Aan de clusterionen klampen zich de vuildeeltjes vast. De geladen waterstof en de zuurstof ionen onttrekken waterstof moleculen aan de vuildeeltjes, schadelijke stoffen en aan de beschermwand van bacteriën en virussen. Zo worden deze onschadelijk gemaakt. Wanneer de actieve waterstof en zuurstof ionen de waterstof moleculen onttrokken hebben veranderen ze weer in watermoleculen.Verschil plasma cluster ionisatie en ionisatie

Het verschil tussen plasma cluster ionisatie en ionisatie is dat de negatief geladen ionen bij ionisatie alleen de vuildeeltjes verzamelen en naar een bepaalde plaats brengen, terwijl de geladen plasma cluster ionen de vuildeeltjes in de lucht onschadelijk maken of elimineren.


Ozon

Bij ionisatie en plasma cluster ionisatie komt ozon vrij. De ozon die vrijkomt oxideert vrij snel in de ruimte doordat het zich hecht aan vervuiling in de lucht, zoals nare geuren en micro organismen en dit afbreekt.


Conclusie: wat is de beste oplossing tegen een vervuilde lucht in uw werkomgeving?

Zoals in bovenstaande reeds weergegeven, is de beste professionele luchtreiniger simpelweg die luchtreiniger welke uw probleem oplost en in combinatie met uw reeds aanwezige luchtbehandelingssysteem zorgt voor een juiste luchtkwaliteit .

Heeft u een specifiek probleem in de binnenlucht en wilt u weten hoe dit op te lossen? Interesse, klik hier. Of wenst u een snel advies? Stuur dan een mail naar info@cleanairnederland.com of neem telefonisch contact op via 06-38395838.

31 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page