top of page
Vuile neus

Gezondheidseffecten van vervuilde lucht

Wetenschappers maken zich al jaren zorgen over de gevolgen van luchtverontreiniging op ons welzijn en onze gezondheid. Al voor de komst van COVID-19 is er al veel gezegd over schadelijke, onzichtbare deeltjes (aerosolen) in de omgevingslucht. Corona drukte ons met onze neus op nog meer feiten. Want aerosolen kleiner dan PM10 zijn in staat om diep in ons lichaam door te dringen. Met mogelijk vergaande gevolgen.


Het inademen van dit (ultra) fijnstof dat afkomstig is van metalen, microplastics, schimmels, bacteriën, roet etc. heeft gevolgen voor onze luchtwegen, ons hart en vaatstelsel, ons hormoonstelsel en zelfs onze neurologische/geestelijke gezondheid wordt aangetast.

 

Inmiddels is bekend dat virussen ook meereizen op grotere aerosolen. Dit gegeven maakt het van groot belang dat de omgevingslucht zo veel mogelijk geschoond wordt van ongewenste luchtvervuiling. 


Want overal waar mensen worden blootgesteld aan zware emissies tijdens werk of vrije tijd daar lopen zij risico. Een veilige en schone is omgevingslucht is dus van belang. Verbetering van de omgevingslucht in de binnen- en buitenomgeving betekent dat men zorg draagt voor gezondere leef- en werkomstandigheden.

 

Onze oplossingen zijn ontwikkeld om het verschil te maken, zeker ter bestrijding van (ultra) fijnstof.  


Deze minuscule fijnstof deeltjes worden ingedeeld in verschillende varianten en er wordt onderscheid gemaakt in de grootte van deze deeltjes. De eenheid is PM, wat staat voor fijn stof: 
   PM10 Deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer
   PM2,5 Deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer
   PM1,0 Deeltjes kleiner dan 1 micrometer (ultra fijnstof)

Haar fijnstof

De innovatieve systemen van CleanAirNederland.com zijn in staat om alle soorten en maten van fijnstof te sterk verminderen en daarmee een significante verbetering van de omgevingslucht te realiseren.

WILT U OOK VERZEKERD ZIJN VAN ECHT SCHONE LUCHT IN UW WERK- OF VERBLIJFSRUIMTE?

Korte en lange termijn effecten slechte luchtkwaliteit.

Onderzoek toont aan dat een slechte luchtkwaliteit direct kan resulteren in hoofdpijn, hoesten, benauwdheid, oog-, neus-, keel- en huidirritatie. 

Op lange termijn zorgen ze echter nog voor veel meer. Denk daarbij aan schade aan het centrale zenuwstelsel (hoofdpijn, angst) hart- en vaatziekten, kanker, luchtwegaandoeningen (astma/COPD) en huidaandoeningen. 

Gevolgen luchtvervuiling op de mens

Referenties

bottom of page