INDUSTRIËLE RECIRCULERENDE LUCHTREINIGERS ZONDER ENERGIEVERLIES

KOSTENBESPARINGEN EN MEER EFFICIENCY DOOR BETERE LUCHTKWALITEIT BINNEN DE INDUSTRIE

Welding industry 2.jpg
Terana 2 kl.png
Dusty industry 1.jpg

Lasrook, stof, slijprook, gassen, oplosmiddelen

Jarenlange ervaring binnen de industrie  laat zien dat veel bedrijven voor de volgende uitdagingen staan:

Niet kunnen voldoen aan hoge eisen aangaande een hoogwaardige maar ook veilige productie  
Uitdagingen: Uw klanten eisen dat u voldoet aan hoge productiestandaarden en uw medewerkers eisen een gezonde werkomgeving. 

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland creeert u een schonere en hygiënische omgeving. Dit maakt het voor u mogelijk om hoge standaarden na te leven en een betrouwbare productkwaliteit te waarborgen. De productkwaliteit wordt beschermd, als gevolg van het continue uit de lucht verwijderen van (met wel 90 %) stof (rook). Met minder gezondheidsrisico's en procesverstoringen tot gevolg. 
   

Voldoen aan steeds strenger wordende certificerings eisen en (emissie) normen.
Uitdagingen: Strenge eisen van omgevingsdiensten, hogere eisen ARBO diensten, steeds verder gaande gezondheidswensen medewerkers. De consistente naleving van deze eisen/wensen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland voldoet de productieomgeving aan de hoge normen die door veelal externe Arbo controleurs en omgevingsdiensten gehanteerd worden. U voldoet continu aan de strenge eisen met betrekking tot een schone omgeving, terwijl de inspanningen met wel 70% kunnen worden verlaagd. Dit door eenvoudig de hoeveelheid stofdeeltjes te reduceren.
   

Kostenbesparingen
Uitdagingen: Stijgende kosten of continue druk om de kosten te verlagen. Uw klanten eisen een continue verbetering van de normen zonder dat de kosten daardoor stijgen. De kosten voor technologie en salarissen stijgen, terwijl het budget beperkt blijft. Maar ook processtoringen, de uitval van apparatuur, systemen en infrastructuur vanwege vervuilingen hebben een negatieve invloed op het verloop van het productie proces en verhogen de bedrijfskosten.

 • Door het schonere werkklimaat worden de hoeveelheid schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, het aantal bedrijfsonderbrekingen, het ziekteverzuim en het energieverbruik verlaagd. Clean-Air Nederland.com heeft voor al deze aspecten nieuwe maatstaven gesteld. Lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Verbeterde efficiëntie, effectievere werkwijzen en minder afval zorgen ervoor dat u binnen uw budget blijft.
   

Productievere medewerkers
Uitdagingen:
Verhoogd verzuim. De hoge werkdruk en soms ronduit slechte werkomstandigheden binnen de induistrie leiden tot een mindere werktevredenheid, een stijging in het verloop, een lagere productiviteit en een verhoogd verzuim.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland.com ontstaat een meer gezond werkklimaat met vele voordelen tot gevolg. Bovendien worden de motivatie en tevredenheid van het personeel verhoogd en dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de verleende diensten.
   

Energie-efficiëntie
Uitdagingen:
Meer vraag naar duurzaam gebruik van energie. Maatschappelijke druk, prijsdruk en steeds strengere normen en voorschriften dwingen bedrijven ertoe hun middelen economisch verantwoord in te zetten.

 • Naleving van de strenge milieu-eisen en kostenbesparingen door het gebruik van duurzame en energiezuinige oplossingen. De oplossingen van Clean Air Nederland.com kennen geen emissie. Minder lucht dient geconditioneerd te worden met lagere energiekosten tot gevolg. En dit terwijl de lucht schoner is. 

NJORD logo.png
Dustbinder.jpg
Vink CAN.png
NJORD XP luchtreiniger
Vink CAN.png