Reken af met (fijn)stof (PM2,5 | PM10)

Stofoverlast door (fijn)stof is een veelvoorkomend probleem bij bedrijven in met name de industriële en logistieke sector. Het stof dat vrijkomt tijdens bij het logistieke proces (karton, hout, vloer) of bij de productie van hout, beton of metaal brengt vele negatieve effecten met zich mee en is zelfs gevaarlijk voor de gezondheid van u, uw bedrijf en uw medewerkers!

Het is immers niet voor niets dat de Rijksoverheid / EU eisen stelt aan de luchtkwaliteit. Zo zijn er grenswaarden voor de maximaal toegestane concentraties van fijn stof ( PM10 (fijnstof)) en de fijnere fractie van fijn stof ( PM2,5 (fijnstof)) in de lucht. De grenswaarden zijn op te vatten als resultaatverplichtingen

Regelgeving voor fijn stof (PM10)

Een grenswaarde voor het jaargemiddelde: 40 µg/m3 als jaargemiddelde mag niet worden overschreden. Deze grenswaarde beoogt vooral bescherming te bieden tegen de langetermijneffecten van fijn stof.
Een grenswaarde voor het daggemiddelde: 50 µg/m3 als daggemiddelde mag op niet meer dan 35 dagen per jaar worden overschreden. Deze grenswaarde is vooral bedoeld om bescherming te bieden tegen de kortetermijneffecten van fijn stof.

Haar Fijnstof PM10, PM2 5, PM1

Regelgeving voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5)

Voor het jaargemiddelde geldt voor het hele land:

een streefwaarde van 25 µg/m3 die geldt vanaf 2010;
een grenswaarde van 25 µg/m3 die geldt vanaf 1 januari 2015;
een indicatieve grenswaarde van 20 µg/m3 die geldt vanaf 2020.

Fijnstof longen gezondheidsschade

Gezondheidsschade

Fijnstof in de lucht kan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten veroorzaken. Ook is het slecht voor hart en bloedvaten. De gezondheidsschade is groter als de concentratie fijnstof hoger is.

Herkent u zich in dit probleem? Tijd om hier wat tegen te doen.

 

Gelukkig bieden de producten van CleanAirNederland.com dé oplossing voor deze problemen in de werkplaats of uw logistieke centrum.  

WILT U OOK VERZEKERD ZIJN VAN ECHT SCHONE LUCHT IN UW WERK- OF VERBLIJFSRUIMTE?