top of page

De risico's van fijnstof binnen de carrosseriebranche

Bijgewerkt op: 16 nov. 2023

Binnen de carrosseriebranche kunnen er verschillende bedrijfsnadelen ontstaan met betrekking tot fijnstof. "Fijnstof" zijn in deze zeer kleine (stof)deeltjes die in de lucht zweven en ontstaan bij verschillende werkprocessen in de carrosseriebranche. Enkele van de potentiële bedrijfsnadelen zijn:


risico's van fijnstof binnen de carrosseriebranche
Goed personeel is moeilijk te krijgen in de carrosseriebranche

Nadelen van fijnstof

Gezondheidsrisico's voor medewerkers:

Blootstelling aan fijnstof kan leiden tot ademhalingsproblemen, irritatie van de luchtwegen en allergische reacties bij werknemers in de carrosseriebranche. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan ook leiden tot ernstigere gezondheidsproblemen, zoals longaandoeningen en hartproblemen.


Productiviteitsverlies:

Medewerkers die worden blootgesteld aan fijnstof kunnen gezondheidsklachten ontwikkelen, wat kan leiden tot verzuim en verminderde productiviteit op de werkvloer.


Hoge kosten voor beheersmaatregelen:

Het implementeren van maatregelen om de blootstelling aan fijnstof te verminderen, zoals ventilatie via gebruikelijke bedrijfssystemen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), kunnen enorme extra kosten met zich meebrengen voor het bedrijf.


Milieukwesties:

Fijnstofemissies kunnen ook een negatieve invloed hebben op het milieu en de omgeving van het carrosseriebedrijf. Dit kan leiden tot milieuklachten en eventuele boetes of maatregelen van overheidsinstanties.


Imago- en reputatieschade:

Als een carrosseriebedrijf bekend staat om het niet nemen van adequate maatregelen om fijnstof te beheersen, kan dit leiden tot reputatieschade en verlies van klanten.


Hoe verlagen we de risico's van fijnstof binnen de carrosseriebranche ?

Om deze nadelen te beperken, kunnen carrosseriebedrijven verschillende maatregelen nemen, zoals het investeren in lokale bronafzuigsystemen, het gebruik van PBM voor werknemers en het toepassen van milieuvriendelijke werkmethoden.

risico's van fijnstof binnen de carrosseriebranche
Njord luchtreinigers zijn eenvoudig te plaatsen. Ook in ruimten met bovenloopkranen.

Hoe helpen de industriële NJORD recirculerende fijnstoffilter units deze bedrijven?

De industriële NJORD recirculerende fijnstoffilter units kunnen bedrijven in de carrosseriebranche op verschillende manieren helpen bij het beheersen van fijnstof en het aanpakken van de hierboven genoemde bedrijfsnadelen:


Fijnstofafvang:

De NJORD recirculerende fijnstoffilter units zijn ontworpen om fijnstof effectief uit de lucht te filteren. Ze kunnen kleine deeltjes, inclusief fijnstof, opvangen en vasthouden voordat de lucht wordt teruggebracht in de werkruimte. Hierdoor wordt de blootstelling van werknemers aan schadelijke fijnstofdeeltjes verminderd.


Verbeterde luchtkwaliteit:

Door fijnstof uit de lucht te verwijderen, zorgen deze units voor een betere luchtkwaliteit in de carrosseriewerkplaats. Een schonere en gezondere werkomgeving draagt bij aan het welzijn van de werknemers en kan gezondheidsproblemen verminderen.


Gezondheid en productiviteit:

De betere luchtkwaliteit kan leiden tot een verbetering van de gezondheid van werknemers, waardoor het risico op ademhalingsproblemen en andere gezondheidsklachten als gevolg van fijnstof wordt verminderd. Hierdoor kan de productiviteit van werknemers worden verhoogd doordat ze minder hinder ondervinden van gezondheidsproblemen.

Bij lassen komt veel fijnstof vrij.. maar niet altijd is bronafzuiging goed toe te passen.
Bij lassen komt veel fijnstof vrij.. maar niet altijd is bronafzuiging goed toe te passen.

Milieuvriendelijkheid:

NJORD recirculerende fijnstoffilter units dragen bij aan een milieuvriendelijkere werkomgeving, omdat ze helpen voorkomen dat fijnstofdeeltjes in de omgeving terechtkomen. Dit kan de negatieve impact van het bedrijf op het milieu verminderen.


Compliance met regelgeving:

Door het gebruik van effectieve fijnstoffilter units kunnen bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot fijnstofbeheersing. Dit kan hen behoeden voor boetes en andere juridische complicaties.Reputatie en klanttevredenheid:

Het implementeren van NJORD recirculerende fijnstoffilter units toont de inzet van het bedrijf voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en het milieu. Dit kan de reputatie van het bedrijf versterken en bijdragen aan klanttevredenheid, vooral als milieuvriendelijke praktijken belangrijk zijn voor de klanten.


Door proactief te handelen en aandacht te besteden aan de gezondheid en veiligheid van werknemers en het milieu, kunnen carrosseriebedrijven deze bedrijfsnadelen minimaliseren. De industriële NJORD recirculerende fijnstoffilter units helpen carrosseriebedrijven om fijnstof te beheersen en de bedrijfsnadelen die ermee samenhangen aan te pakken, terwijl ze een gezondere en milieuvriendelijkere werkomgeving creëren voor hun medewerkers en klanten.


9 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page