top of page

Industriële stofbestrijding

Overal waar mensen werken ontstaat stof. Dit zeker binnen de industrie. Dit (fijn)stof op het werk kan ontstaan door verschillende processen en activiteiten. Soms is het zichtbaar als een zwart laagje op de grond, of als een mist van bijvoorbeeld lasrook in de lucht


Industriële stofbestrijding

Enkele veelvoorkomende oorzaken van stof op het werk:

 • Productieprocessen: Slijpen, snijden, frezen, boren en andere mechanische bewerkingen zijn voorbeelden van industriële activiteiten die kunnen leiden tot de vorming van stof en fijnstof. Bijvoorbeeld, in metaalbewerkingen kan het slijpen van metalen oppervlakken resulteren in de verspreiding van metaaldeeltjes in de lucht.

 • Materiaalbehandeling: Bij het verplaatsen, transporteren en verwerken van materialen komt stof vrij. Denk daarbij aan het verplaatsen van bulkmaterialen zoals kolen, mineralen of graan. Maar ook aan het verplaatsen van metalen platen, dozen of poeders (afvullen, mengen of verwerken)

 • Houtbewerking: Activiteiten zoals zagen, schuren en frezen van hout produceren gevaarlijk houtstof.

 • Bouwactiviteiten: Bouwplaatsen waar wordt gezaagd, geslepen, geschuurd of andere bewerkingen worden uitgevoerd.


Schadelijk voor de gezondheid van werknemers

Stof op de werkplek kan potentieel schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. Blootstelling aan bepaalde soorten stofdeeltjes kan leiden tot directe ademhalingsproblemen, irritatie van de luchtwegen of zelfs ernstigere gezondheidsproblemen. Maar het effect op lange duur is zo niet nog erger. Daarom is het belangrijk om passende veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals ademhalingstoestellen), het implementeren van goede ventilatie, het regelmatig reinigen van werkruimtes en het gebruik van afzuigsystemen om de verspreiding van stof te verminderen.


Industriële stofbestrijding is cruciaal

Industriële stofbestrijding is van cruciaal belang om verschillende redenen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van industriële stofbestrijding:

 1. Gezondheid en veiligheid van werknemers: Stofdeeltjes in de lucht op de werkplek kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. Langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen kan leiden tot ademhalingsproblemen, allergieën, longaandoeningen en andere gezondheidsproblemen. Effectieve stofbestrijding draagt bij aan het creëren van een gezonde werkomgeving en vermindert het risico op beroepsgerelateerde ziekten.

 2. Brandpreventie: Sommige stofdeeltjes kunnen brandbaar zijn. In een omgeving met ontstekingsbronnen, zoals machines of elektrische apparatuur, kan ophopend stof een brandgevaar vormen. Stofbestrijding helpt bij het verminderen van het risico op brand en draagt bij aan de algemene veiligheid op de werkplek.

 3. Efficiënte werking van machines: Stofdeeltjes kunnen zich ophopen op machines en apparatuur, wat kan leiden tot verminderde prestaties en zelfs storingen. Stofbestrijding en het frequent schoonmaken van apparatuur dragen bij aan een efficiënte werking, verminderen slijtage en verlengen de levensduur van machines en beïnvloeden daarmee positief het proces.

 4. Wettelijke naleving: In veel rechtsgebieden zijn er strikte regels en voorschriften met betrekking tot industriële stofbestrijding om de gezondheid en veiligheid van werknemers en het milieu te waarborgen. Het naleven van deze voorschriften is essentieel om juridische complicaties te voorkomen en boetes te vermijden. Helaas zijn veel normen gedateerd.

 5. Milieubescherming: Het vrijkomen van stof in de omgeving kan niet alleen schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers, maar ook voor het milieu. Sommige industriële stoffen kunnen bijdragen aan lucht- en waterverontreiniging. Adequate stofbestrijdingssystemen verminderen de verspreiding van schadelijke stoffen naar de omgeving, waardoor de ecologische impact wordt verminderd.

 6. ......

Kortom, industriële stofbestrijding is noodzakelijk om een veilige en gezonde werkomgeving te behouden, de milieueffecten te minimaliseren, de efficiëntie van machines te handhaven en te voldoen aan wettelijke vereisten.


Industriële stoffiltering

Hoe kunnen industriële luchtreinigers helpen?

Over het algemeen kunnen luchtreinigers helpen bij industriële stofbestrijding door de lucht te zuiveren van schadelijke deeltjes. Het voordeel van luchtreinigers is daarbij dat ze meestal niet werken op basis van ventilatie maar recirculatie. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van industriële luchtreiniging op basis van recirculatie.

 1. Verwijdering van stofdeeltjes: Luchtreinigers zijn ontworpen om de lucht te filteren en stofdeeltjes, pollen, allergenen en andere verontreinigende stoffen te verwijderen. Dit verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de blootstelling aan schadelijke stoffen.

 2. Verbetering van de luchtkwaliteit: Door de luchtkwaliteit te verbeteren, dragen luchtreinigers bij aan een gezondere werkomgeving voor werknemers. Dit kan helpen bij het voorkomen van ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaakt door blootstelling aan stofdeeltjes.

 3. Brandstof voor brandpreventie: Door het wegfilteren van stof uit de omgevingslucht instaan minder snel stofophopingen waardoor het risico op brand in een industriële omgeving wordt verminderd.

 4. Ondersteuning van naleving van voorschriften: Het gebruik van effectieve luchtreinigingssystemen kan helpen bij het voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot luchtkwaliteit en de steeds strenger wordende certificeringseisen.

 5. Andere voordelen:

 • Te snel vervuilde voorraden, stellingen en meer

 • Noodzaak van kostenbesparingen

 • Productievere medewerkers

 • Ziekte

 • Risico's aangaande uitval / storingen aan systemen

 • Energie-efficiëntie

 • Lagere energiekosten


Effectieve luchtzuivering voor industrie en logistiek11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page