Njord Safe-Zone is ontwikkeld om een schone en veilige werkomgeving te creëren in blootstellings zones waar uw personeel vaak in nauw contact staat met klanten, bijvoorbeeld in behandelkamers, recepties, kapsalons, , sportscholen restaurants EN kassa-werkomgevingen. 

Microdeeltjes in de lucht worden steeds vaker gezien als een gezondheidsrisico. De kleinste deeltjes dringen het lichaam binnen en kunnen ziekten veroorzaken. Om een zone vrij te houden van dit type vervuiling, gaat het luchtvolume van de zone ca. vier keer per uur door een filterinstallatie, dat is acht keer meer dan bij normale ventilatie. Normale soorten ventilatie kunnen dit niet aan en hebben daarnaast meestal niet de vereiste filterklasse. Dit in tegenstelling tot Njord Safe-Zone. Het unieke concept van Njord Safe-Zone is ontworpen om aan deze eisen te voldoen en maakt veilige werkomgevingen met optimale schone lucht mogelijk.

Covid-19 wordt voornamelijk verspreid via druppeltjes die in de lucht wanneer geïnfecteerde mensen spreken, hoesten en uitademen. Er is een direct correlatie tussen het aantal deeltjes in de lucht en het risico van infectie en ziekte. Een hoge concentratie van bio-aerosolen, vluchtige organische stoffen (VOS) en ook andere luchtverontreinigende stoffen blijkt de verspreiding van COVID-19 te verergeren. Het risico op overdracht is het grootst op plaatsen waar mensen voor langere tijd bij elkaar komen. Daarom is er behoefte aan een oplossing op lange termijn om transmissie te voorkomen. Dit in het bijzonder bij bedrijven met een hoge klantenstroom. Er is namelijk meer nodig dan alleen (hand)desinfecterende middelen, plexiglas schermen en mondmaskers. 

VEILIG WERKEN EN ZAKEN DOEN NA COVID-19

Sterke reductie van gezondheidsrisico’s.

Optimale schone lucht voor een veilige werkomgeving.

Aerosolvrije zones verminderen de verspreiding van virussen zoals Covid-19, bacteriën en schimmels
Bereik effectieve bescherming. 

De oplossing is een aerosolvrije zone waar werknemers en klanten langere periodes kunnen doorbrengen tijd zonder risico. Met Njord Safe-Zone Basic wordt de lucht tot 99% gezuiverd van besmettelijke aerosolen en andere deeltjes. Hierdoor wordt het risico van transmissie wordt radicaal verminderd. 

Bereik de meest optimale bescherming

De Njord Safe-Zone met aPCO is voorzien van gepatenteerde technologie en is extreem effectief doch vriendelijk voor het milieu. De cel maakt gebruik van een methode die vriendelijke oxidatoren produceert. De cel breekt de aanwezige micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels), gassen, geuren en VOC’s in fracties van een seconde af. De door het systeem vrijkomende oxidatiemiddelen zijn zeer effectief en toch vriendelijk.

advanced Photocatalytic Oxidation: Onschadelijk voor mens, dier en plant

Met vriendelijk bedoelen we onschadelijk voor mens, dier en plant. Dit in tegenstelling tot andere oxidatiemiddelen zoals fluor of chloor. Binnen de aPCO cel, d.m.v. een breed spectrum UV-licht gericht op een katalysator. Deze katalysator is samengesteld uit verschillende unieke metalen. Door de combinatie en een zeer kleine hoeveelheid vocht die wordt onttrokken aan de omgevingslucht ontstaat het oxidatieproces waarbij vriendelijke oxidanten vrijkomen die tijdens het oxidatieproces in zuurstof en waterstof worden omgezet. Met de, door de aPCO cel, geproduceerde oxidatoren bootsen we in de natuur voorkomende reinigingsprocessen na. De oxidatoren circuleren door de ruimte en gaan op zoek naar moleculen om een verbinding mee aan te gaan. Hierdoor verminderen geurtjes aanzienlijk, zichtbare rook in de lucht verdwijnt en microbiële populaties zoals virussen en bacteriën, in lucht en op oppervlakken worden afgebroken.  

Belangrijk neveneffect

Het actief verbeteren van de omgevings lucht brengt nog meer voordelen. Uw medewerkers zullen minder vermoeid zijn, minder prikkelbaar. Ook duizeligheid, misselijkheid,  irritatie van de ogen, neusverkoudheid, bekneld gevoel op de borst, meer luchtweginfecties dan normaal, zullen minder vaak voorkomen.   

Zo werkt Njord Safe-Zone

•    Gezuiverde lucht duwt vervuilde lucht weg naar de zijkanten van de zone en creëert een schone en veilige luchtzone voor iedereen die aanwezig is in de Safe-Zone.


•    De aangevoerde lucht is gezuiverd van besmettelijke aerosolen en deeltjes.  


•    Door toevoeging van Njord’s advanced Photocatalytic Oxidation-oplossing worden de aanwezigheid en de risico’s aangaande virussen en andere microben nog effectiever gereduceerd. (tot 99%!)

Njord Safe-Zone wordt aangepast aan de grootte van de zone en wordt aangeboden in kleinere en grotere installatietypen.

•    Kantoorruimten
•    Conferentie en vergaderkamers
•    Kassa zones
•    Recepties
•    Sportscholen
•    Kapsalons
•    Bars en restaurants 
•    Openbare toiletten
•    Klaslokalen

Njord Safe-Zone is een veilige, eenvoudige en betaalbare manier om uw personeel en klanten te beschermen tegen het risico op gezondheidsrisico's. Met Safe-Zone is de lucht vrij van deeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid en waardoor het risico op virale infecties en andere aandoeningen worden verminderd.

Hoe werkt het zuiveren van de binnenlucht?

NJORD Safe-Zone neemt de verontreiniging in de binnenlucht weg door gebruik te maken van een innovatieve technologie, genaamd ‘advanced Photocatalytic Oxidation’
 

De natuurlijke weg 
Buiten in de vrije natuur zijn onder invloed van zonlicht allerlei processen gaande die een reinigend effect hebben op de omgeving. advanced Photocatalytic Oxidation (aPCO) maakt deze reinigende werking ook binnenshuis mogelijk. Dit proces komt tot stand door de samenwerking van zogenaamd UVX-licht met een ingenieuze katalysator, waardoor de lucht binnen dezelfde oxiderende en ioniserende eigenschappen krijgt als buiten. Door een luchtstroom over de katalysator te voeren wordt een klein deel van de in de lucht aanwezige waterdamp omgezet in een zuiverend plasma van geioniseerde hydroperoxiden. 
 
Hydroperoxiden
Hydroperoxiden vormen een normaal onderdeel van ons milieu en worden in de atmosfeer aangemaakt wanneer de volgende drie componenten aanwezig zijn: zuurstofmoleculen, waterdamp en electromagnetische energie (zoals weerlicht). Deze hydroperoxiden, die door bovengenoemde aPCO-cel worden geproduceerd, zijn zeer effectief in het ongemerkt vernietigen van schadelijke microben in de lucht en op oppervlakken en maken bovendien geuren en vluchtige organische stoffen onschadelijk. In een geconditioneerde ruimte is de vereiste hoeveelheid hydroperoxiden voor deze taak gelijk aan het niveau dat ook voortdurend in onze buitenlucht aanwezig is. Die concentratie is 1 deeltje waterstofperoxide op 50 miljoen luchtdeeltjes. De lichtgeladen H2O2-moleculen worden verspreid naar alle gebieden in de ruimte en zorgen daar in fracties van seconden voor de effectieve afbraak van gassen, geuren, schimmels, allergenen, enz. Bij dit proces valt de verontreiniging uiteen in waterdamp en zuurstof zonder residu achter te laten.


Deeltjes
Tegelijkertijd worden de in de lucht aanwezige fijnstof deeltjes electrisch geladen waardoor ze clusteren en nog beter af te vangen zijn door de recirculerende werking van de NJORD filterunits. Hierdoor neemt het aantal zwevende microscopische partikels in record tempo af. Door deze aanpak wordt het allerfijnste stof verdreven uit de lucht.

Proactief
Door toepassing van 'advanced Photocatalytic Oxidation' worden de ongewenste schadelijke stoffen in de binnenlucht vernietigd. Nog voordat ze uw familie, klanten, patienten of medewerkers kunnen bereiken!

Ja, ik wil graag meer informatie!
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Clean Air Nederland.com
  • Clean Air Nederland.com
  • YouTube Social Icon
  • Instagram Clean Air Nederland.com

CLEAN-AIR NEDERLAND.COM

info@cleanairnederland.com

Kerkstraat 100 5141ED Waalwijk

© 2020 CREATIVE-PME        Proudly created with Wix.com