VEILIG WERKEN CORONAVIRUS

VEILIG WERKEN EN ZAKEN DOEN NA COVID-19

Logo NJORD Safe Zone.jpg

Optimale schone lucht voor een Corona veilige werkomgeving.

Njord Safe-Zone is ontwikkeld om een schone en veilige werkomgeving te creëren in blootstellings zones waar uw personeel vaak in nauw contact staat met klanten, bijvoorbeeld in behandelkamers, recepties, kapsalons, , sportscholen restaurants EN kassa-werkomgevingen. 

Sterke reductie van gezondheidsrisico’s.

Microdeeltjes in de lucht worden steeds vaker gezien als een gezondheidsrisico. De kleinste deeltjes dringen het lichaam binnen en kunnen ziekten veroorzaken. Om een zone vrij te houden van dit type vervuiling, gaat het luchtvolume van de zone ca. vier keer per uur door een filterinstallatie, dat is acht keer meer dan bij normale ventilatie. Normale soorten ventilatie kunnen dit niet aan en hebben daarnaast meestal niet de vereiste filterklasse. Dit in tegenstelling tot Njord Safe-Zone. Het unieke concept van Njord Safe-Zone is ontworpen om aan deze eisen te voldoen en maakt veilige werkomgevingen met optimale schone lucht mogelijk.

Getting Covid 19.jpg

Aerosolvrije zones verminderen de verspreiding van virussen zoals Covid-19, bacteriën en schimmels

Covid-19 wordt voornamelijk verspreid via druppeltjes die in de lucht wanneer geïnfecteerde mensen spreken, hoesten en uitademen. Er is een direct correlatie tussen het aantal deeltjes in de lucht en het risico van infectie en ziekte. Een hoge concentratie van bio-aerosolen, vluchtige organische stoffen (VOS) en ook andere luchtverontreinigende stoffen blijkt de verspreiding van COVID-19 te verergeren. Het risico op overdracht is het grootst op plaatsen waar mensen voor langere tijd bij elkaar komen. Daarom is er behoefte aan een oplossing op lange termijn om transmissie te voorkomen. Dit in het bijzonder bij bedrijven met een hoge klantenstroom. Er is namelijk meer nodig dan alleen (hand)desinfecterende middelen, plexiglas schermen en mondmaskers. 

Bereik effectieve bescherming. 

De oplossing is een aerosolvrije zone waar werknemers en klanten langere periodes kunnen doorbrengen tijd zonder risico. Met Njord Safe-Zone Basic wordt de lucht tot 99% gezuiverd van besmettelijke aerosolen en andere deeltjes. Hierdoor wordt het risico van transmissie wordt radicaal verminderd. 

Virussen en bacterien.jpg

Bereik de meest optimale bescherming

De Njord Safe-Zone met aPCO is voorzien van gepatenteerde technologie en is extreem effectief doch vriendelijk voor het milieu. De cel maakt gebruik van een methode die vriendelijke oxidatoren produceert. De cel breekt de aanwezige micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels), gassen, geuren en VOC’s in fracties van een seconde af. De door het systeem vrijkomende oxidatiemiddelen zijn zeer effectief en toch vriendelijk.

Advanced Photocatalytic Oxidation: Onschadelijk voor mens, dier en plant

Met vriendelijk bedoelen we onschadelijk voor mens, dier en plant. Dit in tegenstelling tot andere oxidatiemiddelen zoals fluor of chloor. Binnen de aPCO cel, d.m.v. een breed spectrum UV-licht gericht op een katalysator. Deze katalysator is samengesteld uit verschillende unieke metalen. Door de combinatie en een zeer kleine hoeveelheid vocht die wordt onttrokken aan de omgevingslucht ontstaat het oxidatieproces waarbij vriendelijke oxidanten vrijkomen die tijdens het oxidatieproces in zuurstof en waterstof worden omgezet. Met de, door de aPCO cel, geproduceerde oxidatoren bootsen we in de natuur voorkomende reinigingsprocessen na. De oxidatoren circuleren door de ruimte en gaan op zoek naar moleculen om een verbinding mee aan te gaan. Hierdoor verminderen geurtjes aanzienlijk, zichtbare rook in de lucht verdwijnt en microbiële populaties zoals virussen en bacteriën, in lucht en op oppervlakken worden afgebroken.  

Belangrijk neveneffect

Het actief verbeteren van de omgevings lucht brengt nog meer voordelen. Uw medewerkers zullen minder vermoeid zijn, minder prikkelbaar. Ook duizeligheid, misselijkheid,  irritatie van de ogen, neusverkoudheid, bekneld gevoel op de borst, meer luchtweginfecties dan normaal, zullen minder vaak voorkomen.   

Njord Safe-Zone wordt aangepast aan de grootte van de zone en wordt aangeboden in kleinere en grotere installatietypen.

•    Kantoorruimten
•    Conferentie en vergaderkamers
•    Kassa zones
•    Recepties
•    Sportscholen
•    Kapsalons
•    Bars en restaurants 
•    Openbare toiletten
•    Klaslokalen

Njord Safe Zone office meetingroom.jpg
Verkoopbalie restaurant catering
Sportschool
AH kassa supermarkt
Ja, ik wil graag meer informatie!

Bedankt voor de inzending!