top of page

Hoe verhouden ziektekosten zich tot de kosten van goede luchtreiniging met NJORD Safezone?

Bijgewerkt op: 1 nov.

Elke bedrijfseigenaar is bang dat er corona uitbreekt binnen het bedrijf. Want zieke medewerkers kosten geld… VEEL GELD. Maar hoe vaak heeft u onderzocht wat de kosten zijn van goede luchtreiniging die ziekten voorkomen of verdere besmettingen binnen het bedrijf tegen gaan?

Covid test drive true

Maar om een en ander met elkaar te vergelijken moeten we eerste inzichtelijk maken wat de gemiddelde kosten zijn van een zieke werknemer?

Bij iedere zieke werknemer heeft u te maken met indirecte en directe kosten. Onder directe kosten vallen onder andere loondoorbetaling en arbodienstverlening. Onder indirecte kosten vallen verlies van productie, omzet en bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel, etc.


Rekenvoorbeeld met kostenposten

U kunt zelf de kosten per werknemer uitrekenen op verzuimkosten.nl. Toch geven we graag een voorbeeld van deze kostenpost. We gaan hierbij uit van een gemiddeld (MODAAL) brutojaarinkomen in Nederland van € 36.500 (Bron www.bespaarinfo.nl).


Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

Loondoorbetaling: € 154,-

Kosten vervanging: € 143,-

Verlies productie/omzet: € 44,-

Kosten arbodienstverlening: € 62,-

Verzuimbegeleiding: 7,- +

Totaal: € 410,- per dag (*)

Uitgaande van deze kennis is een eenvoudige rekensom te maken aangaande een werknemer die met Corona 3 weken thuis zit: 3 weken (= 15 dagen) à € 410,- per dag = € 6150,-

En wat als er meerdere mensen besmet zijn geraakt? Hoe hard loopt dit bedrag dan op?

Wat kunt u doen om het besmettingsgevaar te minimaliseren binnen het bedrijf?

In de ruimtes waar mensen langere tijd bij elkaar zijn zoals vergaderruimtes, werkplekken, kantoortuinen en kantines is het aan te raden om luchtreiniging toe te passen. Met een professionele luchtreiniger wordt tot wel 99,95% van de aangezogen lucht gezuiverd van allerlei soorten vervuiling, waaronder bacteriën en virussen.


Eén luchtreiniger met voldoende capaciteit voor één gemiddelde vergaderruimte kost een bedrijf ongeveer € 125,- per maand. Voor dit bedrag (< € 4,25 per dag) beschermt u uw bedrijf en uw werknemers tegen besmettingen. De luchtreinigers zijn verrijdbaar en zo ook in de andere ruimtes te gebruiken.

Njord banner safe zone cleanairnederland

In dit voorbeeld zijn wij uitgegaan van de kosten voor luchtreinigers in een gemiddelde vergaderruimte. Natuurlijk maken wij graag een offerte welke is toegespitst op uw eigen situatie.

Conclusie

De maandkosten voor een goed werkende (mobiele) NJORD Safezone luchtreiniger zijn vele malen lager dan het totaal aan ziektekosten per dag van een werknemer vanwege corona. Wat houdt u nog tegen?


Meer weten over de mogelijkheden voor uw situatie? Neem dan contact met ons op!

https://www.cleanairnederland.com/contact

bottom of page