CLEAN-AIR NEDERLAND.COM

info@cleanairnederland.com

Grotestraat 126C 5141HC Waalwijk

© 2019 CREATIVE-PME        Proudly created with Wix.com

Clean-Air Nederland.com zorgt voor meetbare verbeteringen van uw logistieke activiteiten

Jarenlange ervaring binnen de logistiek laat zien dat veel logistieke dienstverleners voor de volgende uitdagingen staan:

Niet kunnen voldoen aan hoge eisen van klant
Uitdagingen: Aan de hoge verwachtingen van klanten voldoen. Uw klanten willen een perfecte opslag. Zij verwachten eersteklas service, soepel verlopende processen en stellen hoge normen.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland krijgen uw klanten schone goederen die schoon en op tijd geleverd worden. Door het sterk terugbrengen van de hoeveelheid rondzwervende stofdeeltjes tot wel 90%, blijven de goederen van de klant schoon tijdens opslag en levering. Dit zorgt weer voor soepel verlopende processen waardoor er op tijd geleverd wordt.
   

Te allen tijde klaar voor inspecties
Uitdagingen: Strenge certificeringseisen. Bepaalde diensten kunnen alleen worden aangeboden, wanneer aan de strenge eisen van de externe certificeringsinstanties wordt voldaan. De consistente naleving van deze eisen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland voldoet de omgeving uw opslag/overslaglocatie aan de hoge normen die door veelal externe controleurs en auditoren gehanteerd worden. U voldoet continu aan de strenge eisen met betrekking tot een schone omgeving, terwijl de inspanningen met wel 70% kunnen worden verlaagd. Dit door eenvoudig de hoeveelheid stofdeeltjes, sporen en gassen te reduceren.
   

Kostenbesparingen
Uitdagingen: Stijgende kosten of continue druk om de kosten te verlagen. Hun klanten eisen een continue verbetering van de normen zonder dat de kosten daardoor stijgen. De kosten voor technologie en salarissen stijgen, terwijl het budget beperkt blijft. Maar ook processtoringen, de uitval van apparatuur, systemen en infrastructuur vanwege vervuilingen hebben een negatieve invloed op het verloop van het logistieke proces en verhogen de bedrijfskosten.

 • Door het schonere werkklimaat worden de hoeveelheid schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, het aantal bedrijfsonderbrekingen, het ziekteverzuim en het energieverbruik verlaagd. Clean-Air Nederland.com heeft voor al deze aspecten nieuwe maatstaven gesteld. Lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Verbeterde efficiëntie, effectievere werkwijzen en minder afval zorgen ervoor dat u binnen uw budget blijft.
   

Productievere medewerkers
Uitdagingen:
Verhoogd verzuim. De hoge werkdruk en soms ronduit slechte werkomstandigheden binnen logistieke bedrijven leiden tot een mindere werktevredenheid, een stijging in het verloop, een lagere productiviteit en een verhoogd verzuim.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland.com ontstaat een meer gezond werkklimaat met vele voordelen tot gevolg. Bovendien worden de motivatie en tevredenheid van het personeel verhoogd en dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de verleende diensten.
   

Energie-efficiëntie
Uitdagingen:
Meer vraag naar duurzaam gebruik van energie. Maatschappelijke druk, prijsdruk en steeds strengere normen en voorschriften dwingen bedrijven ertoe hun middelen economisch verantwoord in te zetten.

 • Naleving van de strenge milieu-eisen en kostenbesparingen door het gebruik van duurzame en energiezuinige oplossingen. De oplossingen van Clean Air Nederland.com kennen geen emissie. Minder lucht dient geconditioneerd te worden met lagere energiekosten tot gevolg. 

NJORD logo.png
Dustbinder.jpg
NJORD XP side.jpg
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Clean Air Nederland.com
 • Clean Air Nederland.com
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Clean Air Nederland.com