Schone, gezonde lucht op de werkplek

We brengen het grootste deel van ons leven op het werk door, dus is het inademen van schone lucht belangrijk voor onze gezondheid - net als frisse lucht buitenshuis. Daarnaast tonen diverse onderzoeken het verband aan tussen pandemieën zoals Covid-19 en luchtverontreiniging. Het is het nog belangrijker om na te denken over de kwaliteit van de lucht die we inademen. Maar wist u dat de luchtkwaliteit in een industriële omgeving doorgaans niet beter is dan buiten?

 

In feite is de alarmerende waarheid dat het vaak erger kan zijn.

Helaas tonen vele metingen bij bedrijven wereldwijd maar ook in Nederland aan dat de luchtverontreiniging op het werk twee tot vijf keer zo groot zijn als in de open lucht. In sommige extreme gevallen kan het tot 100 keer erger zijn. Een reden hiervoor is dat overal waar goederen worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen, er stofverontreiniging in de lucht is. Een goede luchtkwaliteit op het werk is belangrijk voor de gezondheid van medewerkers en voor uw bedrijf.

 

Laten we samen luchtvervuiling op het werk aanpakken!

Toch fijnstof in de lucht ondanks stofafzuiging aan de bron

In industriële productieomgevingen als ook binnen de logistiek kunnen allerlei soorten vervuiling ontstaan als gevolg van stof in de lucht die vrijkomt tijdens het productieproces. Ondanks dat er bij industriële productie processen al vaak stofafzuiging plaats vindt bij de bron blijft er toch fijnstof in de lucht dwarrelen. Binnen de logistiek is dit moeilijker maar de vervuiling niet minder. 
 

Productiviteitsrisico's

Dit stof kan uiteindelijk neerslaan op de verwerkte producten, zorgen voor uitval en een risico vormen voor de producthygiëne. In geval van calamiteiten kan dat zelfs leiden tot imagoschade voor uw onderneming. Daarnaast kan stofverontreiniging leiden tot overmatige slijtage en stilstand van delen van de productielijn, hetgeen de productiviteit direct beïnvloedt.

Explosiegevaar

Bij bijvoorbeeld meel- of suikerstof is er gevaar dat een stofexplosie ontstaat door elektrostatische effecten als er teveel stof in de lucht aanwezig is. Bij een gasomgeving kan krachtig ventileren het ontploffingsgevaar wegnemen. Bij een stofomgeving is dit niet mogelijk omdat dit meer gevaren met zich meebrengt. Er zal dus een andere luchttechnische oplossing noodzakelijk zijn.

Gezonde werkomgeving

In een omgeving met veel stof kan er gezondheidsschade ontstaan bij uw werknemers. Asbeststof is bijvoorbeeld zeer schadelijk en zelfs kankerverwekkend. Maar ook (fijn)stof afkomstig van hout, steen, cement, metaal en zelfs papier hebben bij langdurige blootstelling een nadelig effect op de gezondheid van uw medewerkers. De overheid hanteert strenge regels om de gezondheid van uw medewerkers te waarborgen. Het is dus van belang dat de werkomgeving in uw organisatie aan alle regels voldoet. Het getuigt bovendien van goed werkgeverschap en zal de productiviteit van uw werknemers ten goede komen.

Oplossingen

Ongeacht de aard van de productieprocessen in uw organisatie is het van belang om uiteenlopende problemen met stof zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. Dit zodanig dat ze geen negatieve invloed hebben op het productieproces. Om uw medewerkers daarop nog beter te beschermen zijn in specifieke gevallen PBM's noodzakelijk. Helaas zijn deze vaak niet wenselijk en worden ze door uw medewerkers vaak niet afdoende toegepast. 

Hoe gezond werk jij. werken met gevaarlijke stoffen
Hoe nu verder?

Om uw medewerkers maar ook uw productieomgeving voldoende te beschermen tegen de nadelen van stof en fijnstof zijn aanvullende maatregelen mogelijk. CleanAirNederland.com heeft veel ervaring met het oplossen van stofproblemen door de juiste industriële stofafzuiging, wij helpen u graag bij de implementatie van een efficiënt systeem van ontstoffing in de productieomgeving dat zorgt voor een gezond en veilig werkmilieu dat aan alle regels voldoet.

fijnstof stof afkomstig van hout, steen, cement, metaal ,papier