Stof luchtreiniger retail, magazijn, winkel, bouwmarkt

Food 1.jpg

KOSTENBESPARINGEN EN MEER EFFICIENCY DOOR MINDER STOF BINNEN DE
RETAIL

Terana 1 kl.png
warehouse-pallets-boxes-stock.jpg

Schonere voorraden, minder afschrijvingen door actief luchtreinigen 

Jarenlange ervaring binnen de retail laat zien dat veel bedrijven voor de volgende uitdagingen staan:

Niet kunnen voldoen aan hoge eisen aangaande een nette / schone product presentatie en opslag
Uitdagingen: Uw klanten eisen dat u voldoet aan hoge netheidsstandaarden en wensen schone producten, een perfecte opslag en presentatie. Dit naast eersteklas service, soepel verlopende processen en ze stellen hoge eisen aangaande presentatie en algehele netheid.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland creeert u een schonere en hygiënische verkoopomgeving / opslag. Producten en stellingen raken minder snel vervuild. Dit maakt het voor u mogelijk om hoge standaarden na te leven en een betrouwbare productkwaliteit te waarborgen. De productkwaliteit wordt beschermd, als gevolg van het continue uit de lucht verwijderen van (met wel 90 %) stof, bacteriën en sporen. Met minder contaminatie risico's, onnodige afschrijvingen en procesverstoringen tot gevolg. 
   

Voldoen aan steeds strenger wordende certificerings eisen
Uitdagingen: Strenge certificeringseisen. Bepaalde diensten kunnen alleen worden aangeboden, wanneer aan de strenge eisen van de externe certificeringsinstanties wordt voldaan. De consistente naleving van deze eisen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland voldoet de omgeving uw opslag/ompak/productielocatie aan de hoge normen die door veelal externe controleurs en auditoren gehanteerd worden. U voldoet continu aan de strenge eisen met betrekking tot een schone omgeving, terwijl de inspanningen met wel 70% kunnen worden verlaagd. Dit door eenvoudig de hoeveelheid stofdeeltjes, sporen en bacterien te reduceren.
   

Kostenbesparingen
Uitdagingen: Stijgende kosten of continue druk om de kosten te verlagen. Uw klanten eisen schone producten in een propere winkel tegen een scherpe prijs. De kosten voor technologie en salarissen stijgen, terwijl uw budget beperkt blijft. Maar ook processtoringen, de uitval van apparatuur, systemen en infrastructuur vanwege vervuilingen hebben een negatieve invloed op het verloop van het logistieke proces en verhogen de bedrijfskosten.

 • Door het schonere werkklimaat worden de hoeveelheid schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, het aantal bedrijfsonderbrekingen, het ziekteverzuim en het energieverbruik verlaagd. Clean-Air Nederland.com heeft voor al deze aspecten nieuwe maatstaven gesteld. Lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Verbeterde efficiëntie, effectievere werkwijzen en minder afval zorgen ervoor dat u binnen uw budget blijft.
   

Productievere medewerkers
Uitdagingen:
Verhoogd verzuim. De hoge werkdruk en soms ronduit slechte werkomstandigheden binnen de retail en logistieke dienstverleners leiden tot een mindere werktevredenheid, een stijging in het verloop, een lagere productiviteit en een verhoogd verzuim.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland.com ontstaat een meer gezond werkklimaat met vele voordelen tot gevolg. Bovendien worden de motivatie en tevredenheid van het personeel verhoogd en dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de verleende diensten.
   

Energie-efficiëntie
Uitdagingen:
Meer vraag naar duurzaam gebruik van energie. Maatschappelijke druk, prijsdruk en steeds strengere normen en voorschriften dwingen bedrijven ertoe hun middelen economisch verantwoord in te zetten.

 • Naleving van de strenge milieu-eisen en kostenbesparingen door het gebruik van duurzame en energiezuinige oplossingen. De oplossingen van Clean Air Nederland.com kennen geen emissie. Minder lucht dient geconditioneerd te worden met lagere energiekosten tot gevolg. En dit terwijl de lucht schoner is. 

NJORD logo.png
Dustbinder.jpg
Vink CAN.png
NJORD XP luchtreiniger
Vink CAN.png