KOSTENBESPARINGEN EN MINDER RISICO DOOR ACTIEVE LUCHTFILTERING BINNEN DE FITNESS / SPORTBRANCHE

FITNESS SPORTSCHOOL
Barbell.jpg
fitness-classes-in-gym

Beter, vrijer ademhalen en minder klachten transpiratiegeuren door actieve luchtfiltering met ionisatie 

Jarenlange ervaring binnen de SPORTWERELD laat zien dat veel FITNESS bedrijven voor de volgende uitdagingen staan:

Niet kunnen voldoen aan hoge eisen aangaande een nette / schone sportomgeving 
Uitdagingen: Uw klanten eisen dat u voldoet aan hoge netheidsstandaarden en wensen een schone en frisse sportruimte. Dit naast eersteklas service, soepel verlopende processen en ze stellen hoge eisen aangaande luchtkwaliteit en algehele netheid.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland creeert u een schonere en hygiënische sportomgeving. Toestellen en de gym zelf raken minder snel vervuild. Er is minder sprake van ongewenste geuren en risico's aangaande ziekte overdacht. Dit maakt het voor u mogelijk om hoge standaarden na te leven en een betrouwbare kwaliteit te waarborgen. De sportomgeving en de sporters worden beschermd, als gevolg van het continue uit de lucht verwijderen / doden / elimineren van stof, bacteriën en geuren. Met minder contaminatie risico's, onnodige klachten en procesverstoringen tot gevolg. 
   

Voldoen aan steeds strenger wordende certificerings eisen
Uitdagingen: Strenge certificeringseisen. Bepaalde diensten kunnen alleen worden aangeboden, wanneer aan de strenge eisen van de externe certificeringsinstanties wordt voldaan. De consistente naleving van deze eisen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting.

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland voldoet de omgeving uw sportlocatie aan de hoge normen die door veelal externe controleurs, auditoren en uw klanten gehanteerd worden. U voldoet continu aan de strenge eisen met betrekking tot een schone omgeving, terwijl de inspanningen met wel 70% kunnen worden verlaagd. Dit door eenvoudig de hoeveelheid stofdeeltjes, geuren en bacteriën te reduceren.
   

Kostenbesparingen
Uitdagingen: Stijgende kosten of continue druk om de kosten te verlagen. Uw klanten eisen schone een schone en gezonde sportomgeving tegen een scherpe prijs. De kosten voor technologie en salarissen stijgen, terwijl uw budget beperkt blijft. Maar ook processtoringen, de risico's vanwege vervuilingen hebben een negatieve invloed op het verloop van het bedrijfsproces en verhogen de kosten.

 • Door het schonere klimaat worden de hoeveelheid schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, het aantal bedrijfsonderbrekingen, het aantal klachten en het energieverbruik verlaagd. Clean-Air Nederland.com heeft voor al deze aspecten nieuwe maatstaven gesteld. Lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Verbeterde efficiëntie, effectievere werkwijzen en minder opzeggingen zorgen ervoor dat u binnen uw budget blijft.
   

Gezonde sport en werkomgeving
Uitdagingen:
Corona en andere ziekteverwekkers, ongewenste geuren. 

 • Door de oplossingen van Clean-Air Nederland.com ontstaat een meer gezond sportklimaat met vele voordelen tot gevolg. Bovendien worden de motivatie en tevredenheid van gasten en personeel verhoogd en dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de verleende diensten.
   

Energie-efficiëntie
Uitdagingen:
Meer vraag naar duurzaam gebruik van energie. Maatschappelijke druk, prijsdruk en steeds strengere normen en voorschriften dwingen bedrijven ertoe hun middelen economisch verantwoord in te zetten.

 • Naleving van de strenge milieu-eisen en kostenbesparingen door het gebruik van duurzame en energiezuinige oplossingen. De oplossingen van Clean Air Nederland.com kennen geen emissie. Minder lucht dient geconditioneerd te worden met lagere energiekosten tot gevolg. En dit terwijl de lucht schoner is. 

NJORD logo.png
Dustbinder.jpg
Vink CAN.png
NJORD XP luchtreiniger
Vink CAN.png